تاریخ و زمان فعلی

یکشنبه, ۲۱ جولای ۲۰۱۹
یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸
یکشنبه, ۱۸ ذیقعده ۱۴۴۰

تاریخ

شنبه, 29 تیر 1398
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

سوره ۳۸ با ص والقران ذی الذکر شروع ميشود كه قبل از اين سوره ۳۸بار کلمه قران بدون پسوند ديده ميشود

۱۹×۲=۳۸

 

رديف

آیه

سوره

۱

۱۸۵

۲

۲

۸۲

۴

۳

۱۰۱

۵

۴

۱۹

۶

۵

۲۰۴

۷

  ۶   

۱۱۱

۹

۷

۱۵

۱۰

۸

۳۷

۱۰

۹

۶۱

۱۰

۱۰

۳

۱۲

۱۱

۱

۱۵

۱۲

۸۷

۱۵

۱۳

۹۱

۱۵

۱۴

۹۸

۱۶

۱۵

۹

۱۷

۱۶

۴۱

۱۷

۱۷

۴۵

۱۷

۱۸

۴۶

۱۷

۱۹

۶۰

۱۷

۲۰

۷۸

۱۷

۲۱

۷۸

۱۷

۲۲

۸۲

۱۷

۲۳

۸۸

۱۷

۲۴

۸۹

۱۷

۲۵

۵۴

۱۸

۲۶

۲

۲۰

۲۷

۱۱۴

۲۰

۲۸

۳۰

۲۵

۲۹

۳۲

۲۵

۳۰

۱

۲۷

۳۱

۶

۲۷

۳۲

۷۶

۲۷

۳۳

۹۲

۲۷

۳۴

۸۵

۲۸

۳۵

۵۸

۳۰

۳۶

۳۱

۳۴

۳۷

۲

۳۶

۳۸

۶۹

۳۶

مطالب مرتبط با صاد

 ص در آخر کلمات قرآن

رابطه ص سوره 38 با ص کل قرآن مبین

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷