☂حاضرین☂

ما 100 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تاریخ و زمان فعلی

شنبه, ۲۰ جولای ۲۰۱۹
شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸
شنبه, ۱۷ ذیقعده ۱۴۴۰

تاریخ

جمعه, 28 تیر 1398
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

فيها باهر پسوندوپيشوند ۲۴۷بار ذکر شده

(۱۹×۱۳)=۲۴۷

رديف

آيه

سوره

۱

۲۵

۲

۲

۲۵

۲

۳

۳۰

۲

۴

۳۰

۲

۵

۳۹

۲

۶

۷۱

۲

۷

۷۲

۲

۸

۸۱

۲

۹

۸۲

۲

۱۰

۱۱۴

۲

۱۱

۱۶۲

۲

۱۲

۱۶۴

۲

۱۳

۲۰۵

۲

۱۴

۲۱۷

۲

۱۵

۲۵۷

۲

۱۶

۲۶۶

۲

۱۷

۲۷۵

۲

۱۸

۲۸۲

۲

۱۹

۱۵

۳

۲۰

۸۸

۳

۲۱

۱۰۷

۳

۲۲

۱۱۶

۳

۲۳

۱۱۷

۳

۲۴

۱۳۶

۳

۲۵

۱۹۸

۳

۲۶

۵

۴

۲۷

۱۳

۴

۲۸

۱۴

۴

۲۹

۵۷

۴

۳۰

۵۷

۴

۳۱

۹۱

۴

۳۲

۹۳

۴

۳۳

۹۷

۴

۳۴

۱۲۲

۴

۳۵

۱۶۹

۴

۳۶

۲۲

۵

۳۷

۲۴

۵

۳۸

۴۳

۵

۳۹

۴۴

۵

۴۰

۴۵

۵

۴۱

۸۵

۵

۴۲

۱۱۰

۵

۴۳

۱۱۹

۵

۴۴

۳۱

۶

۴۵

۱۲۳

۶

۴۶

۱۲۸

۶

۴۷

۱۰

۷

۴۸

۱۳

۷

۴۹

۲۵

۷

۵۰

۲۵

۷

۵۱

۳۶

۷

۵۲

۳۸

۷

۵۳

۴۲

۷

۵۴

۸۹

۷

۵۵

۹۲

۷

۵۶

۱۳۷

۷

۵۷

۲۱

۹

۵۸

۲۲

۹

۵۹

۶۳

۹

۶۰

۶۸

۹

۶۱

۷۲

۹

۶۲

۸۹

۹

۶۳

۱۰۰

۹

۶۴

۱۰

۱۰

۶۵

۱۰

۱۰

۶۶

۲۶

۱۰

۶۷

۲۷

۱۰

۶۸

۱۵

۱۱

۶۹

۱۵

۱۱

۷۰

۱۶

۱۱

۷۱

۲۳

۱۱

۷۲

۴۰

۱۱

۷۳

۴۱

۱۱

۷۴

۶۱

۱۱

۷۵

۶۸

۱۱

۷۶

۹۵

۱۱

۷۷

۱۰۶

۱۱

۷۸

۱۰۷

۱۱

۷۹

۱۰۸

۱۱

۸۰

۸۲

۱۲

۸۱

۸۲

۱۲

۸۲

۳

۱۳

۸۳

۳

۱۳

۸۴

۵

۱۳

۸۵

۲۳

۱۴

۸۶

۲۳

۱۴

۸۷

۱۹

۱۵

۸۸

۱۹

۱۵

۸۹

۲۰

۱۵

۹۰

۴۸

۱۵

۹۱

۵

۱۶

۹۲

۶

۱۶

۹۳

۲۹

۱۶

۹۴

۳۱

۱۶

۹۵

۱۶

۱۷

۹۶

۱۶

۱۷

۹۷

۱۸

۱۷

۹۸

۲۱

۱۸

۹۹

۳۱

۱۸

۱۰۰

۳۱

۱۸

۱۰۱

۴۲

۱۸

۱۰۲

۷۷

۱۸

۱۰۳

۱۰۸

۱۸

۱۰۴

۶۲

۱۹

۱۰۵

۶۲

۱۹

۱۰۶

۷۲

۱۹

۱۰۷

۱۵

۲۰

۱۰۸

۱۸

۲۰

۱۰۹

۵۳

۲۰

۱۱۰

۵۵

۲۰

۱۱۱

۷۴

۲۰

۱۱۲

۷۶

۲۰

۱۱۳

۱۰۷

۲۰

۱۱۴

۱۱۸

۲۰

۱۱۵

۱۱۹

۲۰

۱۱۶

۳۱

۲۱

۱۱۷

۷۱

۲۱

۱۱۸

۸۱

۲۱

۱۱۹

۹۱

۲۱

۱۲۰

۹۹

۲۱

۱۲۱

۱۰۰

۲۱

۱۲۲

۱۰۰

۲۱

۱۲۳

۷

۲۲

۱۲۴

۲۲

۲۲

۱۲۵

۲۳

۲۲

۱۲۶

۲۳

۲۲

۱۲۷

۳۳

۲۲

۱۲۸

۳۶

۲۲

۱۲۹

۴۰

۲۲

۱۳۰

۱۱

۲۳

۱۳۱

۱۹

۲۳

۱۳۲

۲۱

۲۳

۱۳۳

۲۷

۲۳

۱۳۴

۸۴

۲۳

۱۳۵

۱۰۴

۲۳

۱۳۶

۱۰۸

۲۳

۱۳۷

۱

۲۴

۱۳۸

۲۸

۲۴

۱۳۹

۲۹

۲۴

۱۴۰

۳۵

۲۴

۱۴۱

۳۶

۲۴

۱۴۲

۳۶

۲۴

۱۴۳

۴۳

۲۴

۱۴۴

۱۶

۲۵

۱۴۵

۶۱

۲۵

۱۴۶

۷۵

۲۵

۱۴۷

۷۶

۲۵

۱۴۸

۷

۲۶

۱۴۹

۹۴

۲۶

۱۵۰

۹۶

۲۶

۱۵۱

۱۵

۲۸

۱۵۲

۳۲

۲۹

۱۵۳

۳۲

۲۹

۱۵۴

۵۸

۲۹

۱۵۵

۹

۳۱

۱۵۶

۱۰

۳۱

۱۵۷

۱۰

۳۱

۱۵۸

۲۰

۳۲

۱۵۹

۶۰

۳۳

۱۶۰

۶۵

۳۳

۱۶۱

۲

۳۴

۱۶۲

۱۸

۳۴

۱۶۳

۱۸

۳۴

۱۶۴

۱۸

۳۴

۱۶۵

۲۴

۳۵

۱۶۶

۳۳

۳۵

۱۶۷

۳۳

۳۵

۱۶۸

۳۵

۳۵

۱۶۹

۳۵

۳۵

۱۷۰

۳۷

۳۵

۱۷۱

۳۴

۳۶

۱۷۲

۳۴

۳۶

۱۷۳

۵۷

۳۶

۱۷۴

۷۳

۳۶

۱۷۵

۴۷

۳۷

۱۷۶

۵۱

۳۸

۱۷۷

۵۱

۳۸

۱۷۸

۷۲

۳۹

۱۷۹

۴۰

۴۰

۱۸۰

۴۸

۴۰

۱۸۱

۵۹

۴۰

۱۸۲

۷۶

۴۰

۱۸۳

۸۰

۴۰

۱۸۴

۱۰

۴۱

۱۸۵

۱۰

۴۱

۱۸۶

۱۰

۴۱

۱۸۷

۲۸

۴۱

۱۸۸

۳۱

۴۱

۱۸۹

۳۱

۴۱

۱۹۰

۲۳

۴۲

۱۹۱

۱۰

۴۳

۱۹۲

۷۱

۴۳

۱۹۳

۷۱

۴۳

۱۹۴

۷۳

۴۳

۱۹۵

۴

۴۴

۱۹۶

۲۷

۴۴

۱۹۷

۵۵

۴۴

۱۹۸

۵۶

۴۴

۱۹۹

۳۲

۴۵

۲۰۰

۱۴

۴۶

۲۰۱

۲۴

۴۶

۲۰۲

۱۵

۴۷

۲۰۳

۱۵

۴۷

۲۰۴

۲۰

۴۷

۲۰۵

۵

۴۸

۲۰۶

۷

۵۰

۲۰۷

۷

۵۰

۲۰۸

۳۵

۵۰

۲۰۹

۳۵

۵۱

۲۱۰

۳۶

۵۱

۲۱۱

۳۷

۵۱

۲۱۲

۲۳

۵۲

۲۱۳

۲۳

۵۲

۲۱۴

۱۱

۵۵

۲۱۵

۲۵

۵۶

۲۱۶

۴

۵۷

۲۱۷

۱۲

۵۷

۲۱۸

۱۷

۵۸

۲۱۹

۲۲

۵۸

۲۲۰

۱۷

۵۹

۲۲۱

۹

۶۴

۲۲۲

۱۰

۶۴

۲۲۳

۱۱

۶۵

۲۲۴

۷

۶۷

۲۲۵

۸

۶۷

۲۲۶

۷

۶۹

۲۲۷

۱۸

۷۱

۲۲۸

۲۳

۷۲

۲۲۹

۱۳

۷۶

۲۳۰

۱۳

۷۶

۲۳۱

۱۷

۷۶

۲۳۲

۱۸

۷۶

۲۳۳

۲۷

۷۷

۲۳۴

۲۳

۷۸

۲۳۵

۲۴

۷۸

۲۳۶

۳۵

۷۸

۲۳۷

۲۷

۸۰

۲۳۸

۴

۸۴

۲۳۹

۱۳

۸۷

۲۴۰

۱۱

۸۸

۲۴۱

۱۲

۸۸

۲۴۲

۱۳

۸۸

۲۴۳

۱۲

۸۹

۲۴۴

۴

۹۷

۲۴۵

۳

۹۸

۲۴۶

۶

۹۸

۲۴۷

۸

۹۸

    

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ملک السماوات والارض

کلمه: ملک السماوات والارض

نوزده  بار در قرآن کریم  ذکر شده

ادامه مطلب

 

 

السماوات

باور کردنی نیست اگر بگویم کلمه:

السماوات در ۵۷ سوره دیده میشود

ادامه مطلب

لا اله

تعجب آور است اگر بدانید

كلمه لا اله ۳۸ بار ذكر شده (۱۹*۲)

ادامه مطلب

لا اله الا هو

 آیا باور میکنید که:

 لا اله الا هو

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

ناس

آیا میدانید:

کلمه ناس ۵۷ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

حافظ

کلمه حافظ

نوزده بار در قرآن مبـــین ذکر شده

ادامه مطلب

مقام

 آیا باور میکنید که کلمه :مقام

توزده بار در قرآن ذکر شده

 ادامه مطلب

آیات الله

آیا باور میکنید کلمه: آیات الله

بدون پسوند و پيشوند ۱۹ بار آمده

ادامه مطلب

الناس

آیا باور میکنید که :

کلمه الناس ۱۹۰ بار در قرآن مبین آمده

ادامه مطلب

یعلمون آخر آیات

آیا میدانید کلمه: یعلمون در آخر

آیات نوزده  بار  ذکر شده

 ادامه مطلب

مولا

 آیا باور میکنید که کلمه :  مولا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

الا الله

حیرت آور است اگر بدانید کلمه:

الا الله  نوزده بار در کل  ذكر شده

ادامه مطلب

اذا قیل

کلمه اذا قیل

نوزده بار در قرآن کریم ذکر شده

ادامه مطلب

صد عن سبیل الله

حیرت آور است اگر بگویم کلمه

صد عن سبیل الله

نوزده بار در قرآن مجیـــــد ذکر شده

ادامه مطلب

 

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷

تجری من تحتها الانهار خالدین

آیا باور میکنید که کلمه :

تجری من تحتها الانهار خالدین فیها

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

سماوات

آیا باور می کنید که کلمه:

سماوات ۱۹۰ بار در قرآن مبین ذکر شده

ادامه مطلب

 

السماوات والارض

 آیا باور میکنید که کلمه:السماوات والارض

۱۳۳=۷×۱۹ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

فی الحیاة الدنیا

 آیا باور میکنید که :

  فی الحیاة الدنیا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

بایاتنا

آیا میتوانید تصور کنید که کلمه:باياتنا

۳=۵۷:۱۹ باردر کل قرآن مجید ذكر شده

ادامه مطلب

تشکرون

کلمه تشکرون

نوزده بار در قرآن مجــــید ذکر شده

ادامه مطلب