امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 26 تیر 1394 بازدید: 1114

من کان با کسر فمن کان در ۱۹ سوره دیده میشود

 

رديف

آيه

سوره

۱

۹۸-۱۱۱-۱۸۵-۲۳۲

۲

۲

۶-۶-۳۶-۱۰۷-۱۳۴

۴

۳

۱۲۲

۶

۴

۱۵

۱۱

۵

۱۸-۷۲

۱۷

۶

 

۱۷

۷

۲۹-۶۳-۷۵

۱۹

۸

۱۵

۲۲

۹

۵

۲۹

۱۰

۱۸

۳۲

۱۱

۱۰

۳۵

۱۲

۷۰

۳۶

۱۳

۲۰-۲۰

۴۲

۱۴

۴۰

۴۳

۱۵

۳۷

۵۰

۱۶

۳۵

۵۱

۱۷

۱۴

۵۴

۱۸

۶

۶۰

۱۹

۲

۶۵

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی