تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹
سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
سه شنبه, ۱۵ جمادی الاول ۱۴۴۰

تاریخ

سه شنبه, 02 بهمن 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

من کان با کسر فمن کان در ۱۹ سوره دیده میشود

 

رديف

آيه

سوره

۱

۹۸-۱۱۱-۱۸۵-۲۳۲

۲

۲

۶-۶-۳۶-۱۰۷-۱۳۴

۴

۳

۱۲۲

۶

۴

۱۵

۱۱

۵

۱۸-۷۲

۱۷

۶

 

۱۷

۷

۲۹-۶۳-۷۵

۱۹

۸

۱۵

۲۲

۹

۵

۲۹

۱۰

۱۸

۳۲

۱۱

۱۰

۳۵

۱۲

۷۰

۳۶

۱۳

۲۰-۲۰

۴۲

۱۴

۴۰

۴۳

۱۵

۳۷

۵۰

۱۶

۳۵

۵۱

۱۷

۱۴

۵۴

۱۸

۶

۶۰

۱۹

۲

۶۵

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir