امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 16 فروردين 1394 بازدید: 3174

ابجد حروف مقطعه

آیه اول سوره های

 ۲ و ۳ و۷و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۹و۲۰و۲۶و۲۷و۲۸و۲۹و۳۰و۳۱و۳۲و۳۶و۳۸و۴۰و۴۱و۴۲و۴۳و۴۴و۴۵و۵۰و۶۸

 با حروف مقطعه زیر شروع میشوند

الم-الم-المص-الر-الر-الر-المر-الر-الر-كهيعص-طه-طسم-طس-طسم-الم-الم-الم-الم-يس-ص-حم-حم-حم-حم--حم-حم-حم-ق-ن

ابجد آيات اول سوره هاي مقطعه قرآن را به ترتيب دنبال هم مينويسيم و با كمال ناباوري مشاهده ميكنيم كه ۱۳۰ رقم بدست امده مضربي از ۱۹ ميباشد.آیا این اتفاقی است.کمی فکر کنیم و بیاندیشیم شاید کمی بخدا نزدیکتر شده و ایمانمان قویتر گردد.انشاء الله

۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۹۰۱۳۰۲۰۰۱۳۰۲۰۰۱۳۰۲۰۰۱۳۰۴۰۲۰۰۱۳۰۲۰۰۱۳۰۲۰۰۲۰۵۱۰۷۰۹۰۹۵۹۶۰۴۰۹۶۰۹۶۰۴۰۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۱۰۶۰۹۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۱۰۰۵۰

۱۹:

۱۶۰۰۰۶۸۶۳۲۲۶۵۳۱۰۵۹۴۸۴۲۱۷۳۷۸۹۵۴۲۲۱۰۵۹۴۹۴۸۴۲۱۷۳۷۸۹۵۴۲۲۱۰۶۳۴۲۶۶۸۸۹۹۷۸۷۳۸۹۹۷۹۴۵۲۸۴۲۷۹۱۵۸۵۸۱۰۵۹۴۹۴۸۰۵۴۷۴۲۴۲۵۸۳۳۷۲۸۴۶۵۳۰۷۴۱۲۶۷۵۸۳۳۶۸۹۵۰=

 

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی