بالا

yasin.mp3

yasin.mp3
اندازه فایل:
2.28 MB
تاریخ:
22 اسفند 1393

دانلود صوتی سوره سی وشش یا سین

در آيات 13 تا 30 اين سوره به اصحاب قريه اشاره شده است، اصحاب قريه كساني هستند كه در سوره يس از آيه 13 تا 30 به آنها اشاره شده است. بسياري از مفسران برآنند كه مراد از قريه (كه همواره در عرف قرآن قريه برابر با شهر است، و نه روستا و ده) انطاكيه است. انطاكيه (=آنتيوخيا) شهري باستاني در شمال سوريه در فاصله نزديكي با مديترانه است. اصحاب قريه ابتدا دو تن بودند كه يك تن هم به آنها اضافه شد كه هر سه پيامبر الهي بودند. بعضي گفته‌اند از حواريون مسيح بوده‌اند. در قرآن كريم ياد شده است كه مردي از دوردست شهر آمد و مردم را به قبول دعوت اصحاب قريه دعوت و نصيحت كرد ولي مردم او را كشتند و سپس همگي دچار قهر و انتقام الهي و نابود شدند. نام اين مرد را حبيب نجار بوده است

 
 
 
Powered by Phoca DownloadPhoca Download
محقق ونویسنده: سیروس مجللی