تاریخ و زمان فعلی

دوشنبه, ۲۵ مارس ۲۰۱۹
دوشنبه, ۰۵ فروردین ۱۳۹۸
دوشنبه, ۱۸ رجب ۱۴۴۰

تاریخ

دوشنبه, 05 فروردين 1398
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir