امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 23 خرداد 1394 بازدید: 1232

حِكْمَةَ = فرزانگی ,حکمت, پیامبری ۲۰ بار ذکر شده که در ۱۹ آیه دیده میشود

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۲۹

۲

۲

۱۵۱

۲

۳

۲۳۱

۲

۴

۲۵۱

۲

۵

۲۶۹-۲۶۹

۲

۶

۴۸

۳

۷

۸۱

۳

۸

۱۶۴

۳

۹

۵۴

۴

۱۰

۱۱۳

۴

۱۱

۱۱۰

۵

۱۲

۱۲۵

۱۶

۱۳

۳۹

۱۷

۱۴

۱۲

۳۱

۱۵

۳۴

۳۳

۱۶

۲۰

۳۸

۱۷

۶۳

۴۳

۱۸

۵

۵۴

۱۹

۲

۶۲

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی