امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 09 مرداد 1398 بازدید: 190

 

 

 قضی

19 بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

1

210

2

2

8

6

3

58

6

4

11

10

5

19

10

6

47

10

7

54

10

8

44

11

9

110

11

10

41

12

11

22

14

12

39

19

13

69

39

14

75

39

15

78

40

16

45

41

17

14

42

18

21

42

19

29

46

 

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی