تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۱۹ مارس ۲۰۱۹
سه شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
سه شنبه, ۱۲ رجب ۱۴۴۰

تاریخ

سه شنبه, 28 اسفند 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

يحكم=۳۱+تحكم

جمعاً=۳۸ بار ذکر شده اند

۲=۳۸:۱۹

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۱۳

۲

۲

۲۱۳

۲

۳

۲۳

۳

۴

۶۵

۴

۵

۱۴۱

۴

۶

۱

۵

۷

۴۳

۵

۸

۴۴

۵

۹

۴۴

۵

۱۰

۴۵

۵

۱۱

۴۷

۵

۱۲

۴۷

۵

۱۳

۹۵

۵

۱۴

۱۳۶

۶

۱۵

۸۷

۷

۱۶

۴۶

۸

۱۷

۱۰۹

۱۰

۱۸

۸۰

۱۲

۱۹

۴۱

۱۳

۲۰

۵۹

۱۶

۲۱

۱۲۴

۱۶

۲۲

۷۸

۲۱

۲۳

۵۲

۲۲

۲۴

۵۶

۲۲

۲۵

۶۹

۲۲

۲۶

۴۸

۲۴

۲۷

۵۱

۲۴

۲۸

۴

۲۹

۲۹

۳

۳۹

۳۰

۲۱

۴۵

۳۱

۱۰

۶۰

۳۲

۵۸

۴

۳۳

۱۰۵

۴

۳۴

۳۵

۱۰

۳۵

۱۵۴

۳۷

۳۶

۴۶

۳۹

۳۷

۳۶

۶۸

۳۸

۳۹

۶۸

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir