امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 15 تیر 1394 بازدید: 1268

يحكم=۳۱+تحكم

جمعاً=۳۸ بار ذکر شده اند

۲=۳۸:۱۹

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۱۳

۲

۲

۲۱۳

۲

۳

۲۳

۳

۴

۶۵

۴

۵

۱۴۱

۴

۶

۱

۵

۷

۴۳

۵

۸

۴۴

۵

۹

۴۴

۵

۱۰

۴۵

۵

۱۱

۴۷

۵

۱۲

۴۷

۵

۱۳

۹۵

۵

۱۴

۱۳۶

۶

۱۵

۸۷

۷

۱۶

۴۶

۸

۱۷

۱۰۹

۱۰

۱۸

۸۰

۱۲

۱۹

۴۱

۱۳

۲۰

۵۹

۱۶

۲۱

۱۲۴

۱۶

۲۲

۷۸

۲۱

۲۳

۵۲

۲۲

۲۴

۵۶

۲۲

۲۵

۶۹

۲۲

۲۶

۴۸

۲۴

۲۷

۵۱

۲۴

۲۸

۴

۲۹

۲۹

۳

۳۹

۳۰

۲۱

۴۵

۳۱

۱۰

۶۰

۳۲

۵۸

۴

۳۳

۱۰۵

۴

۳۴

۳۵

۱۰

۳۵

۱۵۴

۳۷

۳۶

۴۶

۳۹

۳۷

۳۶

۶۸

۳۸

۳۹

۶۸

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی