تاریخ و زمان فعلی

چهارشنبه, ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸
چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷
چهارشنبه, ۱۲ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

چهارشنبه, 30 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

يحكم=۳۱+تحكم

جمعاً=۳۸ بار ذکر شده اند

۲=۳۸:۱۹

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۱۳

۲

۲

۲۱۳

۲

۳

۲۳

۳

۴

۶۵

۴

۵

۱۴۱

۴

۶

۱

۵

۷

۴۳

۵

۸

۴۴

۵

۹

۴۴

۵

۱۰

۴۵

۵

۱۱

۴۷

۵

۱۲

۴۷

۵

۱۳

۹۵

۵

۱۴

۱۳۶

۶

۱۵

۸۷

۷

۱۶

۴۶

۸

۱۷

۱۰۹

۱۰

۱۸

۸۰

۱۲

۱۹

۴۱

۱۳

۲۰

۵۹

۱۶

۲۱

۱۲۴

۱۶

۲۲

۷۸

۲۱

۲۳

۵۲

۲۲

۲۴

۵۶

۲۲

۲۵

۶۹

۲۲

۲۶

۴۸

۲۴

۲۷

۵۱

۲۴

۲۸

۴

۲۹

۲۹

۳

۳۹

۳۰

۲۱

۴۵

۳۱

۱۰

۶۰

۳۲

۵۸

۴

۳۳

۱۰۵

۴

۳۴

۳۵

۱۰

۳۵

۱۵۴

۳۷

۳۶

۴۶

۳۹

۳۷

۳۶

۶۸

۳۸

۳۹

۶۸

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir