تاریخ و زمان فعلی

چهارشنبه, ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸
چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷
چهارشنبه, ۱۲ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

چهارشنبه, 30 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

واولئك هم۱۷ بار+فاولئك هم۲۱ بار جمعاََ ۳۸ بار ذکر شده اند

۱۹×۲=۳۸

رديف

آیه

سوره

۱

۵

۲

۲

۱۵۷

۲

۳

۱۷۷

۲

۴

۱۰

۳

۵

۹۰

۳

۶

۱۰۴

۳

۷

۱۰

۹

۸

۲۰

۹

۹

۶۹

۹

۱۰

۸۸

۹

۱۱

۱۰۵

۱۶

۱۲

۱۰۸

۱۶

۱۳

۴

۲۴

۱۴

۵۱

۲۴

۱۵

۳۸

۳۰

۱۶

۵

۳۱

۱۷

۱۸

۳۹

۱۸

۱۲۱

۲

۱۹

۲۲۹

۲

۲۰

۸۲

۳

۲۱

۹۴

۳

۲۲

۴۴

۵

۲۳

۴۵

۵

۲۴

۴۷

۵

۲۵

۸

۷

۲۶

۱۷۸

۷

۲۷

۲۳

۹

۲۸

۷

۲۳

۲۹

۱۰۲

۲۳

۳۰

۵۲

۲۴

۳۱

۵۵

۲۴

۳۲

۳۹

۳۰

۳۳

۱۱

۴۹

۳۴

۹

۵۹

۳۵

۹

۶۰

۳۶

۹

۶۳

۳۷

۱۶

۶۴

۳۸

۳۱

۷۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ابصار

کلمه ابصار

سی وهشت بار (۲×۱۹) در قرآن مجــــید ذکر شده

ادامه مطلب