امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 27 اسفند 1393 بازدید: 2793

برای دانلود مطالب زیر روی دانلود کلیک کنید

پسورد برای اکسترکت فایل:     www.quran19.ir

الا الله

۱۹ بار در کل  ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۸۳

۲

۲

۷

۳

۳

۶۲

۳

۴

۶۴

۳

۵

۱۳۵

۳

۶

۱۸

۹

۷

۲

۱۱

۸

۲۶

۱۱

۹

۹

۱۴

۱۰

۷۹

۱۶

۱۱

۱۶

۱۸

۱۲

۲۲

۲۱

۱۳

۶۵

۲۷

۱۴

۳۹

۳۳

۱۵

۳۵

۳۷

۱۶

۶۵

۳۸

۱۷

۱۴

۴۱

۱۸

۲۱

۴۶

۱۹

۱۹

۴۷

 

 

 

 

ملك السماوات والارض

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۰۷

۲

۲

۱۸۹

۳

۳

۱۷

۵

۴

۱۸

۵

۵

۴۰

۵

۶

۱۲۰

۵

۷

۱۵۸

۷

۸

۱۱۶

۹

۹

۴۲

۲۴

۱۰

۲

۲۵

۱۱

۱۰

۳۸

۱۲

۴۴

۳۹

۱۳

۴۹

۴۳

۱۴

۸۵

۴۴

۱۵

۲۷

۴۵

۱۶

۱۴

۴۸

۱۷

۲

۵۷

۱۸

۵

۵۷

۱۹

۹

۸۵

 

 حافظ   ۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۳۸

۲

۲

۳۴

۴

۳

۹۲

۶

۴

۱۱۲

۹

۵

۱۲

۱۲

۶

۶۳

۱۲

۷

۶۴

۱۲

۸

۸۱

۱۲

۹

۹

۱۵

۱۰

۸۲

۲۱

۱۱

۵

۲۳

۱۲

۹

۲۳

۱۳

۳۵

۳۳

۱۴

۳۵

۳۳

۱۵

۲۹

۷۰

۱۶

۳۴

۷۰

۱۷

۱۰

۸۲

۱۸

۳۳

۸۳

۱۹

۴

۸۶

 

 

 

اذا قيل = چون گفته شد

۱۹بار ذكر شده است

رديف

آيه

سوره

۱

۱۱

۲

۲

۱۳

۲

۳

۹۱

۲

۴

۱۷۰

۲

۵

۲۰۶

۲

۶

۶۱

۴

۷

۱۰۴

۵

۸

۳۸

۹

۹

۲۴

۱۶

۱۰

۶۰

۲۵

۱۱

۲۱

۳۱

۱۲

۴۵

۳۶

۱۳

۴۷

۳۶

۱۴

۳۵

۳۷

۱۵

۳۲

۴۵

۱۶

۱۱

۵۸

۱۷

۱۱

۵۸

۱۸

۵

۶۳

۱۹

۴۸

۷۷

 

 

 

تشكرون

 

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۵۲

۲

۲

۵۶

۲

۳

۱۸۵

۲

۴

۱۲۳

۳

۵

۶

۵

۶

۸۹

۵

۷

۱۰

۷

۸

۲۶

۸

۹

۱۴

۱۶

۱۰

۷۸

۱۶

۱۱

۳۶

۲۲

۱۲

۷۸

۲۳

۱۳

۷۳

۲۸

۱۴

۴۶

۳۰

۱۵

۹

۳۲

۱۶

۱۲

۳۵

۱۷

۱۲

۴۵

۱۸

۷۰

۵۶

۱۹

۲۳

۶۷

 

ريب = شك

اولين سخني كه در سوره ۲ آمده ميفرمايد:

الم ﴿۱﴾

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۲﴾

اين كتاب كه بدون شك براي هدايت پرهيزکاران است

ريب دقيقا ۱۹ بار در قرآن ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۲

۲

۲

۲۳

۲

۳

۹

۳

۴

۲۵

۳

۵

۸۷

۴

۶

۱۲

۶

۷

۴۵

۹

۸

۱۱۰

۹

۹

۳۷

۱۰

۱۰

۹۹

۱۷

۱۱

۲۱

۱۸

۱۲

۵

۲۲

۱۳

۷

۲۲

۱۴

۲

۳۲

۱۵

۵۹

۴۰

۱۶

۷

۴۲

۱۷

۲۶

۴۵

۱۸

۳۲

۴۵

۱۹

۳۰

۵۲

 

 

 

ان الذين

۱۹ باردر وسط  آيات ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۴۴

۲

۲

۱۷۶

۲

۳

۴

۳

۴

۱۵۷

۴

۵

۱۲۰

۶

۶

۶۹

۱۰

۷

۱۱۶

۱۶

۸

۱۰

۱۷

۹

۱۰۷

۱۷

۱۰

۷۳

۲۲

۱۱

۷۴

۲۳

۱۲

۶۲

۲۴

۱۳

۱۷

۲۹

۱۴

۲۶

۳۸

۱۵

۶۰

۴۰

۱۶

۱۴

۴۲

۱۷

۱۸

۴۲

۱۸

۳

۴۷

۱۹

۳

۴۷

 

 

فاما

 

اول آيات ۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۵۶

۳

۲

۱۷۳

۴

۳

۱۷۵

۴

۴

۵۷

۸

۵

۱۰۶

۱۱

۶

۶۷

۲۸

۷

۱۵

۳۰

۸

۱۵

۴۱

۹

۴۱

۴۳

۱۰

۳۰

۴۵

۱۱

۸۸

۵۶

۱۲

۵

۶۹

۱۳

۱۹

۶۹

۱۴

۳۷

۷۹

۱۵

۷

۸۴

۱۶

۱۵

۸۹

۱۷

۵

۹۲

۱۸

۹

۹۳

۱۹

۶

۱۰۱

 

 

فمن

 

اول آيات ۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۸۱

۲

۲

۱۸۲

۲

۳

۶۱

۳

۴

۸۲

۳

۵

۹۴

۳

۶

۳۹

۵

۷

۱۲۵

۶

۸

۳۷

۷

۹

۱۷

۱۰

۱۰

۹۴

۲۱

۱۱

۷

۲۳

۱۲

۱۰۲

۲۳

۱۳

۳۲

۳۹

۱۴

۲۷

۵۲

۱۵

۴

۵۸

۱۶

۳۱

۷۰

۱۷

۵۵

۷۴

۱۸

۱۲

۸۰

۱۹

۷

۹۹

 

 

 

فَضْلُ اللّهِ

بدون پيشوند ۱۹ بار ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۶۴

۲

۲

۳۲

۴

۳

۳۴

۴

۴

۸۳

۴

۵

۹۵

۴

۶

۹۵

۴

۷

۱۱۳

۴

۸

۱۱۳

۴

۹

۵۴

۵

۱۰

۳۸

۱۲

۱۱

۱۰

۲۴

۱۲

۱۴

۲۴

۱۳

۲۰

۲۴

۱۴

۲۱

۲۴

۱۵

۲۱

۵۷

۱۶

۲۹

۵۷

۱۷

۴

۶۲

۱۸

۱۰

۶۲

۱۹

۲۰

۷۳

 

كبير

 

بدون پسوند ۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۱۷

۲

۲

۲۱۹

۲

۳

۷۳

۸

۴

۳

۱۱

۵

۱۱

۱۱

۶

۹

۱۳

۷

۶۲

۲۲

۸

۲۳

۲۸

۹

۳۰

۳۱

۱۰

۲۳

۳۴

۱۱

۷

۳۵

۱۲

۳۲

۳۵

۱۳

۱۲

۴۰

۱۴

۲۲

۴۲

۱۵

۵۳

۵۴

۱۶

۷

۵۷

۱۷

۹

۶۷

۱۸

۱۲

۶۷

۱۹

۱۱

۸۵

 

 

فيها خالدون

۱۹ باردر کل کتاب آسمانی ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۲۵

۲

۲

۳۹

۲

۳

۸۱

۲

۴

۸۲

۲

۵

۲۱۷

۲

۶

۲۵۷

۲

۷

۲۷۵

۲

۸

۱۰۷

۳

۹

۱۱۶

۳

۱۰

۳۶

۷

۱۱

۴۲

۷

۱۲

۲۶

۱۰

۱۳

۲۷

۱۰

۱۴

۲۳

۱۱

۱۵

۵

۱۳

۱۶

۹۹

۲۱

۱۷

۱۱

۲۳

۱۸

۷۱

۴۳

۱۹

۱۷

۵۸

 

 

بالله واليوم الآخِرِ

کلمه بالله و الیوم الاخر دقیقا۱۹بار ذكر شده

در زير جدول آيات و سوره ها درج شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۶۲

۲

۲

۱۲۶

۲

۳

۱۷۷

۲

۴

۲۲۸

۲

۵

۲۳۲

۲

۶

۲۶۴

۲

۷

۱۱۴

۳

۸

۳۹

۴

۹

۵۹

۴

۱۰

۱۶۲

۴

۱۱

۶۹

۵

۱۲

۱۸

۹

۱۳

۱۹

۹

۱۴

۴۴

۹

۱۵

۴۵

۹

۱۶

۹۹

۹

۱۷

۲

۲۴

۱۸

۲۲

۵۸

۱۹

۲

۶۵

 

 

ايات الله

بدون پسوند و پيشوند ۱۹ بار ذكر شده

رديف

                آيه               

سوره

۱

۲۳۱

۲

۲

              ۲۵۲              

۲

۳

۱۰۱

۳

۴

۱۰۸

۳

۵

۱۱۳

۳

۶

۱۴۰

۴

۷

۲۶

۷

۸

۱۷

۱۸

۹

۸۷

۲۸

۱۰

۳۴

۳۳

۱۱

۴

۴۰

۱۲

۳۵

۴۰

۱۳

۵۶

۴۰

۱۴

۶۹

۴۰

۱۵

۸۱

۴۰

۱۶

۶

۴۵

۱۷

۸

۴۵

۱۸

۳۵

۴۵

۱۹

۱۱

۶۵

 

الرسل

 

دقیقا ۱۹ در کل قرآن مبین ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۸۷

۲

۲

۲۵۳

۲

۳

۱۴۴

۳

۴

۱۶۵

۴

۵

۱۹

۵

۶

۷۵

۵

۷

۱۰۹

۵

۸

۱۲۰

۱۱

۹

۱۱۰

۱۲

۱۰

۴۴

۱۴

۱۱

۳۵

۱۶

۱۲

۵۱

۲۳

۱۳

۳۷

۲۵

۱۴

۱۴

۳۸

۱۵

۱۴

۴۱

۱۶

۹

۴۶

۱۷

۳۵

۴۶

۱۸

۱۴

۵۰

۱۹

۱۱

۷۷

 

 

السبیل ۱۹ بار وسط آيات ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۱۷۷

۲

۲

۲۱۵

۲

۳

۳۶

۴

۴

۴۱

۸

۵

۶۰

۹

۶

۹۳

۹

۷

۳۴

۱۳

۸

                 ۹

۱۶

۹

۲۶

۱۷

۱۰

۲۴

۲۷

۱۱

۲۹

۲۹

۱۲

۳۸

۲۹

۱۳

۳۸

۳۰

۱۴

۳۷

۴۰

۱۵

۴۲

۴۲

۱۶

۳۷

۴۳

۱۷

۷

۵۹

۱۸

۳

۷۶

۱۹

۲۰

۸۰

 

هارون

 

۲۰ بار آمده كه يكبار اول آيه و ۱۹ بار وسط و آخر آيه ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۴۸

۲

۲

۱۶۳

۴

۳

۸۴

۶

۴

۱۲۲

۷

۵

۱۴۲

۷

۶

۷۵

۱۰

۷

۲۸

۱۹

۸

۵۳

۱۹

۹

۷۰

۲۰

۱۰

۹۰

۲۰

۱۱

۹۲

۲۰

۱۲

۴۸

۲۱

۱۳

۴۵

۲۳

۱۴

۳۵

۲۵

۱۵

۱۳

۲۶

۱۶

۴۸

۲۶

۱۷

۳۴

۲۸

۱۸

۱۱۴

۳۷

۱۹

۱۲۰

۳۷

 

 

 

صد عن سبيل الله ۱۹ بار ذکر شده است

باز داشتن از راه خدا

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۱۷ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۲

۲

۹۹ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۳

۳

۱۶۰ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۴

۴

۱۶۷ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۴

۵

۴۵ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۷

۶

۸۶ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۷

۷

۳۶لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّه

۸

۸

۴۷ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

۸

۹

۳۴ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۹

۱۰

۱۹ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۱۱

۱۱

۳ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۱۴

۱۲

۸۸ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۱۶

۱۳

۹۴ صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۱۶

۱۴

۲۵ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۲۲

۱۵

۱وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه

۴۷

۱۶

۳۲ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۴۷

۱۷

۳۴ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۴۷

۱۸

۱۶ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۵۸

۱۹

۲ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۶۳

 

والله لا

 

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۰۵

۲

۲

۲۵۸

۲

۳

۲۶۴

۲

۴

۲۷۶

۲

۵

۵۷

۳

۶

۸۶

۳

۷

۱۴۰

۳

۸

۶۴

۵

۹

۱۰۸

۵

۱۰

۱۹

۹

۱۱

۲۴

۹

۱۲

۳۷

۹

۱۳

۸۰

۹

۱۴

۱۰۹

۹

۱۵

۵۳

۳۳

۱۶

۲۳

۵۷

۱۷

۵

۶۱

۱۸

۷

۶۱

۱۹

۵

۶۲

 

 

ذلک نجزی

 

 ۲۰بارذکر شده که در ۱۹ آیه دیده میشود

 

رديف

آيه

سوره

۱

۸۴

۶

۲

۴۰

۷

۳

۴۱

۷

۴

۱۵۲

۷

۵

۱۳

۱۰

۶

۲۲

۱۲

۷

۷۵

۱۲

۸

۱۲۷

۲۰

۹

۲۹-۲۹

۲۱

۱۰

۱۴

۲۸

۱۱

۳۶

۳۵

۱۲

۸۰

۳۷

۱۳

۱۰۵

۳۷

۱۴

۱۱۰

۳۷

۱۵

۱۲۱

۳۷

۱۶

۱۳۱

۳۷

۱۷

۲۵

۴۶

۱۸

۳۵

۵۴

۱۹

۴۴

۷۷

 

 

كذلك نجزي ۱۹ با ر ذکر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۸۴

۶

۲

۴۰

۷

۳

۴۱

۷

۴

۱۵۲

۷

۵

۱۳

۱۰

۶

۲۲

۱۲

۷

۷۵

۱۲

۸

۱۲۷

۲۰

۹

۲۹

۲۱

۱۰

۱۴

۲۸

۱۱

۳۶

۳۵

۱۲

۸۰

۳۷

۱۳

۱۰۵

۳۷

۱۴

۱۱۰

۳۷

۱۵

۱۲۱

۳۷

۱۶

۱۳۱

۳۷

۱۷

۲۵

۴۶

۱۸

۳۵

۵۴

۱۹

۴۴

۷۷

 

 لهم عذاب اليم

 

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۰

۲

۲

۱۷۴

۲

۳

۷۷

۳

۴

۹۱

۳

۵

۱۷۷

۳

۶

۱۸۸

۳

۷

۳۶

۵

۸

۶۱

۹

۹

۷۹

۹

۱۰

۲۲

۱۴

۱۱

۶۳

۱۶

۱۲

۱۰۴

۱۶

۱۳

۱۱۷

۱۶

۱۴

۱۹

۲۴

۱۵

۲۳

۲۹

۱۶

۲۱

۴۲

۱۷

۴۲

۴۲

۱۸

۱۵

۵۹

۱۹

۵

۶۴

منافقین

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۶۱

۴

۲

۸۸

۴

۳

۱۳۸

۴

۴

۱۴۰

۴

۵

۱۴۲

۴

۶

۱۴۵

۴

۷

۶۷

۹

۸

۶۸

۹

۹

۷۳

۹

۱۰

۱۱

۲۹

۱۱

۱

۳۳

۱۲

۲۴

۳۳

۱۳

۴۸

۳۳

۱۴

۷۳

۳۳

۱۵

۶

۴۸

۱۶

۱

۶۳

۱۷

۷

۶۳

۱۸

۸

۶۳

۱۹

۹

۶۶

 

معرض

۱۹ بار ذكر شده

 

معرضون  ۱۴ بار معرضين ۵ بار جمع=۱۹بار

 

رديف

آيه

سوره

۱

۸۳

۲

۲

۲۳

۳

۳

۴

۶

۴

۲۳

۸

۵

۷۶

۹

۶

۱۰۵

۱۲

۷

۸۱

۱۵

۸

۱

۲۱

۹

۲۴

۲۱

۱۰

۳۲

۲۱

۱۱

۴۲

۲۱

۱۲

۳

۲۳

۱۳

۷۱

۲۳

۱۴

۴۸

۲۴

۱۵

۵

۲۶

۱۶

۴۶

۳۶

۱۷

۶۸

۳۸

۱۸

۳

۴۶

۱۹

۴۹

۷۴

 

حذر

 

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۹

۲

۲

۲۳۵

۲

۳

۲۴۳

۲

۴

۲۸

۳

۵

۳۰

۳

۶

۷۱

۴

۷

۱۰۲

۴

۸

۱۰۲

۴

۹

۴۱

۵

۱۰

۴۹

۵

۱۱

۹۲

۵

۱۲

۶۴

۹

۱۳

۶۴

۹

۱۴

۱۲۲

۹

۱۵

۶۳

۲۴

۱۶

۶

۲۸

۱۷

۹

۳۹

۱۸

۴

۶۳

۱۹

۱۴

۶۴

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی