موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: تیر 1394
جمعه, 02 مرداد 1394 ساعت 19:52

خالدين+خالدون

خالدين+خالدون=۷۰بار در ۳۲ سوره

۳۸=۳۲-۷۰

۳۸ =(۱۹×۲)

رديف

آيه

سوره

۱

۲۵-۳۹-۸۱-۸۲-۱۶۲-۲۱۷-۲۵۷-۲۷۵

۲

۲

۱۵-۸۸-۱۰۷-۱۱۶-۱۳۶-۱۹۸

۳

۳

۱۳-۵۷-۱۲۲-۱۶۹

۴

۴

۸۰-۸۵-۱۱۹

۵

۵

۱۲۸

۶

۶

۲۰-۳۶-۴۲

۷

۷

۱۷-۲۲-۶۸-۷۲-۸۹-۱۰۰

۹

۸

۲۶-۲۷

۱۰

۹

۲۳-۱۰۷-۱۰۸

۱۱

۱۰

۵

۱۳

۱۱

۲۳

۱۴

۱۲

۲۹

۱۶

۱۳

۱۰۸

۱۸

۱۴

۷۶-۱۰۱

۲۰

۱۵

۸-۳۴-۹۹-۱۰۲

۲۱

۱۶

۱۱-۱۰۳

۲۳

۱۷

۱۶-۷۶

۲۵

۱۸

۵۸

۲۹

۱۹

۹

۳۱

۲۰

۶۵

۳۳

۲۱

۷۲-۷۳

۳۹

۲۲

۷۶

۴۰

۲۳

۷۱-۷۴

۴۳

۲۴

۱۴

۴۶

۲۵

۵

۴۸

۲۶

۱۲

۵۷

۲۷

۱۷-۲۲

۵۸

۲۸

۱۷

۵۹

۲۹

۹-۱۰

۶۴

۳۰

۱۱

۶۵

۳۱

۲۳

۷۲

۳۲

۶-۸

۹۸

 

منتشرشده در قرآن
جمعه, 02 مرداد 1394 ساعت 16:11

واذقال+واذ قالت

واذ قال +واذقالت=۱۹ بار

 

رديف

آيه

سوره

۱

۳۰

۲

۲

۵۴

۲

۳

۶۷

۲

۴

۱۲۶

۲

۵

۲۶۰

۲

۶

۲۰

۵

۷

۱۱۶

۵

۸

۷۴

۶

۹

۶

۱۴

۱۰

۳۵

۱۴

۱۱

۲۸

۱۵

۱۲

۶۰

۱۸

۱۳

۱۳

۳۱

۱۴

۲۶

۴۳

۱۵

۵

۶۱

۱۶

۶

۶۱

۱۷

۴۲

۳

۱۸

۱۶۴

۷

۱۹

۱۳

۳۳

 

منتشرشده در قرآن
دوشنبه, 29 تیر 1394 ساعت 23:03

بحر+بحرین+بحران

بحر+بحرین+بحران=۳۸ بار

(۲×۱۹)=۳۸

رديف

آيه

سوره

۱

۵۰

۲

۲

۱۶۴

۲

۳

۹۶

۵

۴

۵۹

۶

۵

۶۳

۶

۶

۹۷

۶

۷

۱۳۸

۷

۸

۱۶۳

۷

۹

۲۲

۱۰

۱۰

۹۰

۱۰

۱۱

۳۲

۱۴

۱۲

۱۴

۱۶

۱۳

۶۶

۱۷

۱۴

۶۷

۱۷

۱۵

۷۰

۱۷

۱۶

۶۰

۱۸

۱۷

۶۱

۱۸

۱۸

۶۳

۱۸

۱۹

۷۹

۱۸

۲۰

۱۰۹

۱۸

۲۱

۱۰۹

۱۸

۲۲

۷۷

۲۰

۲۳

۶۵

۲۲

۲۴

۴۰

۲۴

۲۵

۵۳

۲۵

۲۶

۶۳

۲۶

۲۷

۶۱

۲۷

۲۸

۶۳

۲۷

۲۹

۴۱

۳۰

۳۰

۳۷

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۲

۱۲

۳۵

۳۳

۳۲

۴۲

۳۴

۲۴

۴۴

۳۵

۱۲

۴۵

۳۶

۶

۵۲

۳۷

۱۹

۵۵

۳۸

۲۴

۵۵

منتشرشده در قرآن
جمعه, 26 تیر 1394 ساعت 18:29

تاب+تابا

تاب=توبه کرد۱۸ بار+تابا=توبه کردند ۱ بار

۱۸+۱=۱۹

رديف

آيه

سوره

۱

۳۷

۲

۲

۵۴

۲

۳

۱۸۷

۲

۴

۳۹

۵

۵

۷۱

۵

۶

۵۴

۶

۷

۱۱۷

۹

۸

۱۱۷

۹

۹

۱۱۸

۹

۱۰

۱۱۲

۱۱

۱۱

۶۰

۱۹

۱۲

۸۲

۲۰

۱۳

۱۲۲

۲۰

۱۴

۷۰

۲۵

۱۵

۷۱

۲۵

۱۶

۶۷

۲۸

۱۷

۱۳

۵۸

۱۸

۲۰

۷۳

۱۹

۱۶

۴

 

منتشرشده در قرآن
جمعه, 26 تیر 1394 ساعت 10:12

من کان بدون فمن کان

من کان با کسر فمن کان در ۱۹ سوره دیده میشود

 

رديف

آيه

سوره

۱

۹۸-۱۱۱-۱۸۵-۲۳۲

۲

۲

۶-۶-۳۶-۱۰۷-۱۳۴

۴

۳

۱۲۲

۶

۴

۱۵

۱۱

۵

۱۸-۷۲

۱۷

۶

 

۱۷

۷

۲۹-۶۳-۷۵

۱۹

۸

۱۵

۲۲

۹

۵

۲۹

۱۰

۱۸

۳۲

۱۱

۱۰

۳۵

۱۲

۷۰

۳۶

۱۳

۲۰-۲۰

۴۲

۱۴

۴۰

۴۳

۱۵

۳۷

۵۰

۱۶

۳۵

۵۱

۱۷

۱۴

۵۴

۱۸

۶

۶۰

۱۹

۲

۶۵

 

منتشرشده در قرآن
سه شنبه, 16 تیر 1394 ساعت 23:25

الله وسط قرآن

 الله وسط قرآن

 

بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿۸۶ س ۱۱اگر مؤمن باشيد باقيمانده خدا براى شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نيستم (۸۶)

 

کل الله ۲۵۵۵ بار با کسر بسم الله الرحمن الرحیم بدون کد

 

۱۲۷۷.۵=۲۵۵۵:۲

 

از اول قرآن تا اول سوره ۱۱دقیقا ۱۲۷۷الله و از اول سوره ۱۱ تا آخر قرآن ۱۲۷۸ الله ذکر شده  که بقیه الله یعنی باقیمانده تفاوت دوعدد ۱ میباشد

 

۱=۱۲۷۷-۱۲۷۸

یعنی یکتا پرستی برای شما بهتر است اگر مومن باشید

 

منتشرشده در قرآن
دوشنبه, 15 تیر 1394 ساعت 19:35

یحکم+تحکم

يحكم=۳۱+تحكم

جمعاً=۳۸ بار ذکر شده اند

۲=۳۸:۱۹

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۱۳

۲

۲

۲۱۳

۲

۳

۲۳

۳

۴

۶۵

۴

۵

۱۴۱

۴

۶

۱

۵

۷

۴۳

۵

۸

۴۴

۵

۹

۴۴

۵

۱۰

۴۵

۵

۱۱

۴۷

۵

۱۲

۴۷

۵

۱۳

۹۵

۵

۱۴

۱۳۶

۶

۱۵

۸۷

۷

۱۶

۴۶

۸

۱۷

۱۰۹

۱۰

۱۸

۸۰

۱۲

۱۹

۴۱

۱۳

۲۰

۵۹

۱۶

۲۱

۱۲۴

۱۶

۲۲

۷۸

۲۱

۲۳

۵۲

۲۲

۲۴

۵۶

۲۲

۲۵

۶۹

۲۲

۲۶

۴۸

۲۴

۲۷

۵۱

۲۴

۲۸

۴

۲۹

۲۹

۳

۳۹

۳۰

۲۱

۴۵

۳۱

۱۰

۶۰

۳۲

۵۸

۴

۳۳

۱۰۵

۴

۳۴

۳۵

۱۰

۳۵

۱۵۴

۳۷

۳۶

۴۶

۳۹

۳۷

۳۶

۶۸

۳۸

۳۹

۶۸

 

منتشرشده در قرآن
یکشنبه, 14 تیر 1394 ساعت 23:15

بينة

بينة ۱۹بار ذکر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۲۱۱

۲

۲

۵۷

۶

۳

۱۵۷

۶

۴

۷۳

۷

۵

۸۵

۷

۶

۱۰۵

۷

۷

۴۲

۸

۸

۴۲

۸

۹

۱۷

۱۱

۱۰

۲۸

۱۱

۱۱

۵۳

۱۱

۱۲

۶۳

۱۱

۱۳

۸۸

۱۱

۱۴

۱۳۳

۲۰

۱۵

۳۵

۲۹

۱۶

۴۰

۳۵

۱۷

۱۴

۴۷

۱۸

۱

۹۸

۱۹

۴

۹۸

 

منتشرشده در قرآن
یکشنبه, 14 تیر 1394 ساعت 19:39

ذلک بانهم