موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: فروردين 1397
دوشنبه, 20 فروردين 1397 ساعت 00:08

تعداد الله در فرآن مبین

تعداد الله  در كل قران بدون بسم الله الرحمن الرحيم اول ايات=۲۵۵۵

عجیب است بدانيد كه جمع سوره هايي كه كلمه الله در أن سوره ها آمده=۲۵۵۵ ميباشد

 

منتشرشده در قرآن
محقق ونویسنده: سیروس مجللی