موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: خرداد 1397
پنج شنبه, 17 خرداد 1397 ساعت 15:12

اولین آیه شماره 114

مقایسه

میدانید که قرآن مجید دارای ۱۱۴ سوره میباشد و اولین آیه شماره ۱۱۴ در سوره بقره

 آیه زیر میباشد

 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

میخواهیم ببینیم که این آیه چند حرف دارد

و م ن ا ظ ل م م م ن م ن ع م س ا ج د ا ل ل ه ا ن ي ذ ك ر ف ي ه ا ا س م ه وس ع ي ف ي خ ر ا ب ه ا ا و ل ا ي ك م ا ك ا ن ل ه م ا ن ي د خ ل و ه ا ا ل ا خ ا ي ف ي ن ل ه م ف ي ا ل د ن ي ا خ ز ي و ل ه م ف ي ا ل ا خ ر ه ع ذ ا ب ع ظ ي م

با کمال نا باوری مشاهده میکنیم که دارای ۱۱۴ حرف میباشد که نشانگر

۱۱۴ سوره قرآن میباشد و مضربی است ازنوزده

منتشرشده در قرآن
محقق ونویسنده: سیروس مجللی