(•̪ ●) آمار سایت

23687159
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه گذشته
ماه جاری
هفته گذشته
بازدید کل
77
385
4177
4621226
33814
30625
23687159

آی‌پی شما: 3.230.154.129

K2 Content

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 19 مرداد 1393 بازدید: 57765

 بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه
تمامی انسانها از بدو تولد به دنبال آفریدگار خود هستند علت این امر فطرت انسانهاست و این فطرت از سوی خداوند در ذات انسانها به ودیعه نهاده شده است.اما تاسف بار این است که در بیشتر موارد انسان به بیراهه میرود و درست را از نا درست تشخیص نمیدهد
چه چیزی حق است؟
برای پی بردن به حق و حقیقت هرچیزی بایستی به علم تکیه کرد و هر آنچه با علم منطبق است حقیقت محض نامیده میشود
و اما اینکه بدانیم آیا خدا وجود دارد یا نه و هم اینکه بدانیم که کدام دین برتر است بهترین راه مطالعه کتب الهی است
از این جهت که هر انسانی پس از تولد به آیین پدری خود گردن می نهد و دین و آیین پدر را دنبال میکند مطمئنا اگر دین و آیین خود را سست ببیند نسبت به دین خود سست میشود و گهگاه بتدریج از خدا فاصله میگیرد و اکثرا بدنبال اینکه شاید دین با ثبات تری وجود داشته باشد نمیروند و با همان وضعییت زندگی را به پایان میرسانند و این دور باطل دائما ادامه می یابد
اما برای اینکه پی به وجود خدا ببریم بهترین کار بررسی در نظم دنیا و اثبات در نظم کتب آسمانی است.
همه دانشمندان در نظم دنیا متفق القول هستند اما در مورد کتب آسمانی کمتر توافقی حاصل شده و علت آن عدم تحقیق در کتب آسمانی است
با شروع تحقیقاتم با کمال تعجب و حیرت مشاهده نمودم که عدد نوزده از رموز قرآن مبین است اما تنها روی این عدد تاکید نکردم و اعداد دیگر را نیز مورد بررسی قرار دادم وعدد هفده  را در رابطه با نیایش و عدد شصت وشش را در رابطه با الله یافتم اما کماکان عدد نوزده سر آمد تمامی اعداد بود چرا برای نظم قرآن روی عدد نوزده تاکید میشود؟ اول اینکه حقیقتا تمام تحقیقات این موضوع را اثبات نموده و دائما محققین به نتایج جدیدی دست می یابند و اما تحقیقات من نشان میدهد که اکثر حروف و کلمات قرآن با عدد نوزده رابطه مستقیمی دارند.

 چگونه ممکن است کتابی دارای  نظم باشد؟

 در کتاب شعر حافظ که از عشق و می و میخانه و گل و پروانه ... بسیار سخن آمده و در هیچ یک ازکتابهایی که توسط اندیشمندان و شعرا و نویسندگان منتشر شده  نظمی در مورد تعداد کلمات و حروف دیده نمیشود  اما قرآنی که توسط یک فرد أمي ( بیسواد )گفته شده (دقت کنید که حضرت محمد(ص) کتاب را ننوشته و تنها آیاتی که به او وحی میشده بر زبان جاری می ساخته و کاتبان آنرا مینوشتند).تمامی کلمات و حروف آن دارای نظمی حیرت آور هستند و تمامی کلمات و حروف آن با عدد ۱۹ رابطه داشته و یا مضربی از عدد۱۹  میباشند.


بطور مثال:

کلمه الناس دقیقا ۱۹۰ بار(۱۰*۱۹)  و سماوات دقیقا ۱۹۰ بار (۱۰*۱۹)و لا اله دقیقا ۳۸ بار (۲*۱۹)و  الا الله  دقیقا۱۹ بار در قرآن مبین آمده است  یا ملک السماوات و الارض دقیقا ۱۹ بار و الله لا یهدی القوم دقیقا ۱۹بار و حافظ ۱۹بار و مولا ۱۹ بارو  اذا قیل۱۹ بار و تشکرون  ۱۹ بار  و ریب (شک) ۱۹ بار و فیها خالدون۱۹ بار و  بالله والیوم  الاخر۱۹ بار و الرسل۱۹ بار  و صد عن سبیل الله (باز داشتن از راه خدا) ۱۹ بار وان الله هو  ۱۹ بار و  ذلك نجزي(اينگونه جزا میدهیم)۱۹ بار و لهم عذاب اليم ۱۹ بار و منافقين۱۹ بار و مشرکین در آخر آیات ۱۹ بار و معرض۱۹ بارو حذر۱۹ بار من السماء ماء۱۹ بار بعيد  بدون پسوند ۱۹ بار و وسط آیات ۱۹ بارو فاما  ۱۹ بار در اول آیات وفمن۱۹بار در اول آیات و کبیر ۱۹ بار بدون پسوند و آیات الله۱۹ بار بدون پسوند وپیشوند و السوء ۱۹ بار و الصادقين ۱۹ بارو ان الذين كفروا۱۹ بار و عند ربهم ۱۹ بار و خير لكم ۱۹ بار و ينصرون ۱۹  بارو عذاب يوم ۱۹ بار و في الحياة الدنیا ۱۹ بار و تتقون ۱۹ بار و فاسقين ۱۹ بار و حول ۱۹ بار و مقام ۱۹بارو نارا ۱۹ بار وقالوا يا ۱۹ بار در اول آيات و للمومنین ۱۹بارو تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ۱۹ بارو یعقلون ۱۹ بار آخر آیات لمومنات ۱۹ بار و لغفور ۱۹باربا هر پیشوندی و لم یکن  ۱۹ بار و آخر بدون پسوند ۱۹ بارو قالوا انا ۱۹ بار و ابصار ۳۸ بار (۲×۱۹) و ان الله  لا۳۸ بار (۲×۱۹)و وجوه۳۸ بار (۲×۱۹) و وکذلك ۳۸ بار (۲×۱۹) و ايديهم ۳۸ بار (۲×۱۹) و شاء الله ۳۸ بار(۲×۱۹) و اقرب با هر پسوند و پیشوندی ۱۹ بارو لمومنات ۱۹ بار و ولکم ۱۹ بار و امثال ۱۹ بارو بعید بدون پسوند۱۹ بار و قوة ۱۹بار و اکبر بدون پیشوند ۱۹ بار و الذكر بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار و ترجعون بدون پسوند ۱۹ بارو قرآن بدون پسوند ۵۸ بار و در ۵۷ آيه اعبدوا با پسوند الله و رب ۱۹ بار و الکافرون ۲۰ بار ذکر شده که در۱۹ سوره آمده وکل نفس۱۹ بار در وسط آیات واصلح ۲۰ بار در ۱۹ آیه وتاب ۲۱ بار در ۱۹ آیه وموت بدون پیشوند با هر پسوندی ۱۹ بار واذن الله ۲۰ بار در ۱۹ آیه ومصدق ۲۱ بار در ۱۹ آیه و ادخلوا ۲۰ بار در ۱۹ آیه وبعضکم ۲۰ بار در ۱۹ آیه وانذر وسط آیات ۱۹ بار والفلک ۲۳ بار در ۱۹ سوره ولایمان بدون پسوند ۱۹ بارواخرج۱۹ بار وسط آیات وخاسر ۳۳ بار در ۱۹ سوره والعلیم در آخر آیات ۲۶ بار در ۱۹سوره وعالم ۹۱ بار در ۳۸ سوره وغفور ۹۱ بار در ۳۸ سوره والله غفور ۳۱ بار در ۱۹ سوره وحکیم بدون پسوند وپیشوند ۳۹ بار در ۱۹ سوره وتوکل با هر پسوند وپیشوندی ۴۴ بار در ۳۸ آیه وطیبات ۲۰ بار در ۱۹ آیه وتعملون ۸۳بار در ۳۸ سوره شهادة ۲۰ بار در ۱۹ آیه وفوز ۲۰ بار در ۱۹ آیه وکریم ۲۷ بار در ۱۹ سوره ولا اله الا هو ۳۰ باردر ۱۹ سوره والله ان الله ۳۳ بار در ۱۹ سوره ومسجد بدون پسوند ۲۰ بار در ۱۹ آیه واصبر بدون پسوند ۱۹ بار واحد آخر ایات ۶بار + احدا آخر آیات ۱۳ بار جمعا ۱۹ بار واحد بدون پسوند وپیشوند ۳۰ بار در ۱۹ سوره ومجرمین آخر آیات ۲۵ بار در ۱۹ سوره ولمجرم۳۸ بار واکبر بدون پیشوند ۱۹ بار والمبین ۲۲ بار در ۱۹ سوره ویحیی بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار وسبیل بدون پسوند ۱۱۶ بار در ۳۸ سوره وبکل شيء ۲۵بار در۱۹ سوره ويومئذ ۷۰ بار در۳۸ سوره و ربنا ۱۱۱ بار در ۳۸ سوره و یوحی۱۹ بار والسماوات ۱۸۶ بار در ۵۷ سوره (۳×۱۹) وسلطان بدون پسوند ۲۴ بار در ۱۹ سوره ومن دونه بدون پسوند ۳۸ بار وان الله علی۱۹ بار وکتب بدون پسوند و پیشوند در وسط آیات ۱۹ بار و حمیم ۲۰ بار در ۱۹ آیه و ظاهربا هر پسوند و پیشوندی۱۹بار در قرآن مبیــــن دیده میشوند

 
گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی