موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: اسفند 1393
سه شنبه, 11 فروردين 1394 ساعت 09:25

قال الله+قال رب

قال الله=۹+قال رب=۴۸

جمع=۵۷

۵۷=۱۹×۳

رديف

آيه

سوره

۱

۵۵

۳

۲

۱۲

۵

۳

۱۱۰

۵

۴

۱۱۵

۵

۵

۱۱۵

۵

۶

۱۱۹

۵

۷

۶۶

۱۲

۸

۵۱

۱۶

۹

۱۵

۴۸

۱۰

۳۰

۲

۱۱

۳۸

۳

۱۲

۴۰

۳

۱۳

۴۱

۳

۱۴

۲۵

۵

۱۵

۱۴۳

۷

۱۶

۱۵۱

۷

۱۷

۱۵۵

۷

۱۸

۴۵

۱۱

۱۹

۴۷

۱۱

۲۰

۳۳

۱۲

۲۱

۲۸

۱۵

۲۲

۳۶

۱۵

۲۳

۳۹

۱۵

۲۴

۴

۱۹

۲۵

۸

۱۹

۲۶

۹

۱۹

۲۷

۱۰

۱۹

۲۸

۲۱

۱۹

۲۹

۲۵

۲۰

۳۰

۵۰

۲۰

۳۱

۱۲۵

۲۰

۳۲

۴

۲۱

۳۳

۱۱۲

۲۱

۳۴

۲۶

۲۳

۳۵

۳۹

۲۳

۳۶

۹۹

۲۳

۳۷

۱۲

۲۶

۳۸

۲۴

۲۶

۳۹

۲۶

۲۶

۴۰

۲۸

۲۶

۴۱

۱۱۷

۲۶

۴۲

۱۸۸

۲۶

۴۳

۱۹

۲۷

۴۴

۱۶

۲۸

۴۵

۱۷

۲۸

۴۶

۲۱

۲۸

۴۷

۲۴

۲۸

۴۸

۳۳

۲۸

۴۹

۳۰

۲۹

۵۰

۲۳

۳۴

۵۱

۳۵

۳۸

۵۲

۷۱

۳۸

۵۳

۷۹

۳۸

۵۴

۶۰

۴۰

۵۵

۱۵

۴۶

۵۶

۳۰

۵۱

۵۷

۵

۷۱

 

منتشرشده در قرآن
چهارشنبه, 27 اسفند 1393 ساعت 12:06

گلچین 1

برای دانلود مطالب زیر روی دانلود کلیک کنید

پسورد برای اکسترکت فایل:     www.quran19.ir

الا الله

۱۹ بار در کل  ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۸۳

۲

۲

۷

۳

۳

۶۲

۳

۴

۶۴

۳

۵

۱۳۵

۳

۶

۱۸

۹

۷

۲

۱۱

۸

۲۶

۱۱

۹

۹

۱۴

۱۰

۷۹

۱۶

۱۱

۱۶

۱۸

۱۲

۲۲

۲۱

۱۳

۶۵

۲۷

۱۴

۳۹

۳۳

۱۵

۳۵

۳۷

۱۶

۶۵

۳۸

۱۷

۱۴

۴۱

۱۸

۲۱

۴۶

۱۹

۱۹

۴۷

 

 

 

 

ملك السماوات والارض

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۰۷

۲

۲

۱۸۹

۳

۳

۱۷

۵

۴

۱۸

۵

۵

۴۰

۵

۶

۱۲۰

۵

۷

۱۵۸

۷

۸

۱۱۶

۹

۹

۴۲

۲۴

۱۰

۲

۲۵

۱۱

۱۰

۳۸

۱۲

۴۴

۳۹

۱۳

۴۹

۴۳

۱۴

۸۵

۴۴

۱۵

۲۷

۴۵

۱۶

۱۴

۴۸

۱۷

۲

۵۷

۱۸

۵

۵۷

۱۹

۹

۸۵

 

 حافظ   ۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۳۸

۲

۲

۳۴

۴

۳

۹۲

۶

۴

۱۱۲

۹

۵

۱۲

۱۲

۶

۶۳

۱۲

۷

۶۴

۱۲

۸

۸۱

۱۲

۹

۹

۱۵

۱۰

۸۲

۲۱

۱۱

۵

۲۳

۱۲

۹

۲۳

۱۳

۳۵

۳۳

۱۴

۳۵

۳۳

۱۵

۲۹

۷۰

۱۶

۳۴

۷۰

۱۷

۱۰

۸۲

۱۸

۳۳

۸۳

۱۹

۴

۸۶

 

 

 

اذا قيل = چون گفته شد

۱۹بار ذكر شده است

رديف

آيه

سوره

۱

۱۱

۲

۲

۱۳

۲

۳

۹۱

۲

۴

۱۷۰

۲

۵

۲۰۶

۲

۶

۶۱

۴

۷

۱۰۴

۵

۸

۳۸

۹

۹

۲۴

۱۶

۱۰

۶۰

۲۵

۱۱

۲۱

۳۱

۱۲

۴۵

۳۶

۱۳

۴۷

۳۶

۱۴

۳۵

۳۷

۱۵

۳۲

۴۵

۱۶

۱۱

۵۸

۱۷

۱۱

۵۸

۱۸

۵

۶۳

۱۹

۴۸

۷۷

 

 

 

تشكرون

 

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۵۲

۲

۲

۵۶

۲

۳

۱۸۵

۲

۴

۱۲۳

۳

۵

۶

۵

۶

۸۹

۵

۷

۱۰

۷

۸

۲۶

۸

۹

۱۴

۱۶

۱۰

۷۸

۱۶

۱۱

۳۶

۲۲

۱۲

۷۸

۲۳

۱۳

۷۳

۲۸

۱۴

۴۶

۳۰

۱۵

۹

۳۲

۱۶

۱۲

۳۵

۱۷

۱۲

۴۵

۱۸

۷۰

۵۶

۱۹

۲۳

۶۷

 

ريب = شك

اولين سخني كه در سوره ۲ آمده ميفرمايد:

الم ﴿۱﴾

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۲﴾

اين كتاب كه بدون شك براي هدايت پرهيزکاران است

ريب دقيقا ۱۹ بار در قرآن ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۲

۲

۲

۲۳

۲

۳

۹

۳

۴

۲۵

۳

۵

۸۷

۴

۶

۱۲

۶

۷

۴۵

۹

۸

۱۱۰

۹

۹

۳۷

۱۰

۱۰

۹۹

۱۷

۱۱

۲۱

۱۸

۱۲

۵

۲۲

۱۳

۷

۲۲

۱۴

۲

۳۲

۱۵

۵۹

۴۰

۱۶

۷

۴۲

۱۷

۲۶

۴۵

۱۸

۳۲

۴۵

۱۹

۳۰

۵۲

 

 

 

ان الذين

۱۹ باردر وسط  آيات ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۴۴

۲

۲

۱۷۶

۲

۳

۴

۳

۴

۱۵۷

۴

۵

۱۲۰

۶

۶

۶۹

۱۰

۷

۱۱۶

۱۶

۸

۱۰

۱۷

۹

۱۰۷

۱۷

۱۰

۷۳

۲۲

۱۱

۷۴

۲۳

۱۲

۶۲

۲۴

۱۳

۱۷

۲۹

۱۴

۲۶

۳۸

۱۵

۶۰

۴۰

۱۶

۱۴

۴۲

۱۷

۱۸

۴۲

۱۸

۳

۴۷

۱۹

۳

۴۷

 

 

فاما

 

اول آيات ۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۵۶

۳

۲

۱۷۳

۴

۳

۱۷۵

۴

۴

۵۷

۸

۵

۱۰۶

۱۱

۶

۶۷

۲۸

۷

۱۵

۳۰

۸

۱۵

۴۱

۹

۴۱

۴۳

۱۰

۳۰

۴۵

۱۱

۸۸

۵۶

۱۲

۵

۶۹

۱۳

۱۹

۶۹

۱۴

۳۷

۷۹

۱۵

۷

۸۴

۱۶

۱۵

۸۹

۱۷

۵

۹۲

۱۸

۹

۹۳

۱۹

۶

۱۰۱

 

 

فمن

 

اول آيات ۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۸۱

۲

۲

۱۸۲

۲

۳

۶۱

۳

۴

۸۲

۳

۵

۹۴

۳

۶

۳۹

۵

۷

۱۲۵

۶

۸

۳۷

۷

۹

۱۷

۱۰

۱۰

۹۴

۲۱

۱۱

۷

۲۳

۱۲

۱۰۲

۲۳

۱۳

۳۲

۳۹

۱۴

۲۷

۵۲

۱۵

۴

۵۸

۱۶

۳۱

۷۰

۱۷

۵۵

۷۴

۱۸

۱۲

۸۰

۱۹

۷

۹۹

 

 

 

فَضْلُ اللّهِ

بدون پيشوند ۱۹ بار ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۶۴

۲

۲

۳۲

۴

۳

۳۴

۴

۴

۸۳

۴

۵

۹۵

۴

۶

۹۵

۴

۷

۱۱۳

۴

۸

۱۱۳

۴

۹

۵۴

۵

۱۰

۳۸

۱۲

۱۱

۱۰

۲۴

۱۲

۱۴

۲۴

۱۳

۲۰

۲۴

۱۴

۲۱

۲۴

۱۵

۲۱

۵۷

۱۶

۲۹

۵۷

۱۷

۴

۶۲

۱۸

۱۰

۶۲

۱۹

۲۰

۷۳

 

كبير

 

بدون پسوند ۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۱۷

۲

۲

۲۱۹

۲

۳

۷۳

۸

۴

۳

۱۱

۵

۱۱

۱۱

۶

۹

۱۳

۷

۶۲

۲۲

۸

۲۳

۲۸

۹

۳۰

۳۱

۱۰

۲۳

۳۴

۱۱

۷

۳۵

۱۲

۳۲

۳۵

۱۳

۱۲

۴۰

۱۴

۲۲

۴۲

۱۵

۵۳

۵۴

۱۶

۷

۵۷

۱۷

۹

۶۷

۱۸

۱۲

۶۷

۱۹

۱۱

۸۵

 

 

فيها خالدون

۱۹ باردر کل کتاب آسمانی ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۲۵

۲

۲

۳۹

۲

۳

۸۱

۲

۴

۸۲

۲

۵

۲۱۷

۲

۶

۲۵۷

۲

۷

۲۷۵

۲

۸

۱۰۷

۳

۹

۱۱۶

۳

۱۰

۳۶

۷

۱۱

۴۲

۷

۱۲

۲۶

۱۰

۱۳

۲۷

۱۰

۱۴

۲۳

۱۱

۱۵

۵

۱۳

۱۶

۹۹

۲۱

۱۷

۱۱

۲۳

۱۸

۷۱

۴۳

۱۹

۱۷

۵۸

 

 

بالله واليوم الآخِرِ

کلمه بالله و الیوم الاخر دقیقا۱۹بار ذكر شده

در زير جدول آيات و سوره ها درج شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۶۲

۲

۲

۱۲۶

۲

۳

۱۷۷

۲

۴

۲۲۸

۲

۵

۲۳۲

۲

۶

۲۶۴

۲

۷

۱۱۴

۳

۸

۳۹

۴

۹

۵۹

۴

۱۰

۱۶۲

۴

۱۱

۶۹

۵

۱۲

۱۸

۹

۱۳

۱۹

۹

۱۴

۴۴

۹

۱۵

۴۵

۹

۱۶

۹۹

۹

۱۷

۲

۲۴

۱۸

۲۲

۵۸

۱۹

۲

۶۵

 

 

ايات الله

بدون پسوند و پيشوند ۱۹ بار ذكر شده

رديف

                آيه               

سوره

۱

۲۳۱

۲

۲

              ۲۵۲              

۲

۳

۱۰۱

۳

۴

۱۰۸

۳

۵

۱۱۳

۳

۶

۱۴۰

۴

۷

۲۶

۷

۸

۱۷

۱۸

۹

۸۷

۲۸

۱۰

۳۴

۳۳

۱۱

۴

۴۰

۱۲

۳۵

۴۰

۱۳

۵۶

۴۰

۱۴

۶۹

۴۰

۱۵

۸۱

۴۰

۱۶

۶

۴۵

۱۷

۸

۴۵

۱۸

۳۵

۴۵

۱۹

۱۱

۶۵

 

الرسل

 

دقیقا ۱۹ در کل قرآن مبین ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۸۷

۲

۲

۲۵۳

۲

۳

۱۴۴

۳

۴

۱۶۵

۴

۵

۱۹

۵

۶

۷۵

۵

۷

۱۰۹

۵

۸

۱۲۰

۱۱

۹

۱۱۰

۱۲

۱۰

۴۴

۱۴

۱۱

۳۵

۱۶

۱۲

۵۱

۲۳

۱۳

۳۷

۲۵

۱۴

۱۴

۳۸

۱۵

۱۴

۴۱

۱۶

۹

۴۶

۱۷

۳۵

۴۶

۱۸

۱۴

۵۰

۱۹

۱۱

۷۷

 

 

السبیل ۱۹ بار وسط آيات ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۱۷۷

۲

۲

۲۱۵

۲

۳

۳۶

۴

۴

۴۱

۸

۵

۶۰

۹

۶

۹۳

۹

۷

۳۴

۱۳

۸

                 ۹

۱۶

۹

۲۶

۱۷

۱۰

۲۴

۲۷

۱۱

۲۹

۲۹

۱۲

۳۸

۲۹

۱۳

۳۸

۳۰

۱۴

۳۷

۴۰

۱۵

۴۲

۴۲

۱۶

۳۷

۴۳

۱۷

۷

۵۹

۱۸

۳

۷۶

۱۹

۲۰

۸۰

 

هارون

 

۲۰ بار آمده كه يكبار اول آيه و ۱۹ بار وسط و آخر آيه ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۴۸

۲

۲

۱۶۳

۴

۳

۸۴

۶

۴

۱۲۲

۷

۵

۱۴۲

۷

۶

۷۵

۱۰

۷

۲۸

۱۹

۸

۵۳

۱۹

۹

۷۰

۲۰

۱۰

۹۰

۲۰

۱۱

۹۲

۲۰

۱۲

۴۸

۲۱

۱۳

۴۵

۲۳

۱۴

۳۵

۲۵

۱۵

۱۳

۲۶

۱۶

۴۸

۲۶

۱۷

۳۴

۲۸

۱۸

۱۱۴

۳۷

۱۹

۱۲۰

۳۷

 

 

 

صد عن سبيل الله ۱۹ بار ذکر شده است

باز داشتن از راه خدا

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۱۷ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۲

۲

۹۹ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۳

۳

۱۶۰ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۴

۴

۱۶۷ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۴

۵

۴۵ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۷

۶

۸۶ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۷

۷

۳۶لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّه

۸

۸

۴۷ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

۸

۹

۳۴ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۹

۱۰

۱۹ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۱۱

۱۱

۳ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۱۴

۱۲

۸۸ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۱۶

۱۳

۹۴ صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ

۱۶

۱۴

۲۵ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۲۲

۱۵

۱وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه

۴۷

۱۶

۳۲ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۴۷

۱۷

۳۴ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۴۷

۱۸

۱۶ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۵۸

۱۹

۲ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

۶۳

 

والله لا

 

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۰۵

۲

۲

۲۵۸

۲

۳

۲۶۴

۲

۴

۲۷۶

۲

۵

۵۷

۳

۶

۸۶

۳

۷

۱۴۰

۳

۸

۶۴

۵

۹

۱۰۸

۵

۱۰

۱۹

۹

۱۱

۲۴

۹

۱۲

۳۷

۹

۱۳

۸۰

۹

۱۴

۱۰۹

۹

۱۵

۵۳

۳۳

۱۶

۲۳

۵۷

۱۷

۵

۶۱

۱۸

۷

۶۱

۱۹

۵

۶۲

 

 

ذلک نجزی

 

 ۲۰بارذکر شده که در ۱۹ آیه دیده میشود

 

رديف

آيه

سوره

۱

۸۴

۶

۲

۴۰

۷

۳

۴۱

۷

۴

۱۵۲

۷

۵

۱۳

۱۰

۶

۲۲

۱۲

۷

۷۵

۱۲

۸

۱۲۷

۲۰

۹

۲۹-۲۹

۲۱

۱۰

۱۴

۲۸

۱۱

۳۶

۳۵

۱۲

۸۰

۳۷

۱۳

۱۰۵

۳۷

۱۴

۱۱۰

۳۷

۱۵

۱۲۱

۳۷

۱۶

۱۳۱

۳۷

۱۷

۲۵

۴۶

۱۸

۳۵

۵۴

۱۹

۴۴

۷۷

 

 

كذلك نجزي ۱۹ با ر ذکر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۸۴

۶

۲

۴۰

۷

۳

۴۱

۷

۴

۱۵۲

۷

۵

۱۳

۱۰

۶

۲۲

۱۲

۷

۷۵

۱۲

۸

۱۲۷

۲۰

۹

۲۹

۲۱

۱۰

۱۴

۲۸

۱۱

۳۶

۳۵

۱۲

۸۰

۳۷

۱۳

۱۰۵

۳۷

۱۴

۱۱۰

۳۷

۱۵

۱۲۱

۳۷

۱۶

۱۳۱

۳۷

۱۷

۲۵

۴۶

۱۸

۳۵

۵۴

۱۹

۴۴

۷۷

 

 لهم عذاب اليم

 

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۰

۲

۲

۱۷۴

۲

۳

۷۷

۳

۴

۹۱

۳

۵

۱۷۷

۳

۶

۱۸۸

۳

۷

۳۶

۵

۸

۶۱

۹

۹

۷۹

۹

۱۰

۲۲

۱۴

۱۱

۶۳

۱۶

۱۲

۱۰۴

۱۶

۱۳

۱۱۷

۱۶

۱۴

۱۹

۲۴

۱۵

۲۳

۲۹

۱۶

۲۱

۴۲

۱۷

۴۲

۴۲

۱۸

۱۵

۵۹

۱۹

۵

۶۴

منافقین

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۶۱

۴

۲

۸۸

۴

۳

۱۳۸

۴

۴

۱۴۰

۴

۵

۱۴۲

۴

۶

۱۴۵

۴

۷

۶۷

۹

۸

۶۸

۹

۹

۷۳

۹

۱۰

۱۱

۲۹

۱۱

۱

۳۳

۱۲

۲۴

۳۳

۱۳

۴۸

۳۳

۱۴

۷۳

۳۳

۱۵

۶

۴۸

۱۶

۱

۶۳

۱۷

۷

۶۳

۱۸

۸

۶۳

۱۹

۹

۶۶

 

معرض

۱۹ بار ذكر شده

 

معرضون  ۱۴ بار معرضين ۵ بار جمع=۱۹بار

 

رديف

آيه

سوره

۱

۸۳

۲

۲

۲۳

۳

۳

۴

۶

۴

۲۳

۸

۵

۷۶

۹

۶

۱۰۵

۱۲

۷

۸۱

۱۵

۸

۱

۲۱

۹

۲۴

۲۱

۱۰

۳۲

۲۱

۱۱

۴۲

۲۱

۱۲

۳

۲۳

۱۳

۷۱

۲۳

۱۴

۴۸

۲۴

۱۵

۵

۲۶

۱۶

۴۶

۳۶

۱۷

۶۸

۳۸

۱۸

۳

۴۶

۱۹

۴۹

۷۴

 

حذر

 

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۹

۲

۲

۲۳۵

۲

۳

۲۴۳

۲

۴

۲۸

۳

۵

۳۰

۳

۶

۷۱

۴

۷

۱۰۲

۴

۸

۱۰۲

۴

۹

۴۱

۵

۱۰

۴۹

۵

۱۱

۹۲

۵

۱۲

۶۴

۹

۱۳

۶۴

۹

۱۴

۱۲۲

۹

۱۵

۶۳

۲۴

۱۶

۶

۲۸

۱۷

۹

۳۹

۱۸

۴

۶۳

۱۹

۱۴

۶۴

 

منتشرشده در قرآن
سه شنبه, 26 اسفند 1393 ساعت 19:13

غافر+اغفر

غافر=۲ بار+اغفر= ۱۷بار

جمع نوزده بار

رديف

آيه

سوره

۱

۱۵۵

۷

۲

۳

۴۰

۳

۲۸۶

۲

۴

۱۶

۳

۵

۱۴۷

۳

۶

۱۹۳

۳

۷

۱۵۱

۷

۸

۱۵۵

۷

۹

۴۱

۱۴

۱۰

۱۰۹

۲۳

۱۱

۱۱۸

۲۳

۱۲

۸۶

۲۶

۱۳

۱۶

۲۸

۱۴

۳۵

۳۸

۱۵

۷

۴۰

۱۶

۱۰

۵۹

۱۷

۵

۶۰

۱۸

۸

۶۶

۱۹

۲۸

۷۱

 

منتشرشده در قرآن
سه شنبه, 26 اسفند 1393 ساعت 15:18

الاول

 

الاول=۵۷ بار شامل

الاولين+الاولون+الاولي+الاول

(۳×۱۹)

رديف

آيه

سوره

۱

۲۵

۶

۲

۳۱

۸

۳

۳۸

۸

۴

۱۰۰

۹

۵

۱۰

۱۵

۶

۱۳

۱۵

۷

۲۴

۱۶

۸

۵۹

۱۷

۹

۵۵

۱۸

۱۰

۲۱

۲۰

۱۱

۵۱

۲۰

۱۲

۱۳۳

۲۰

۱۳

۵

۲۱

۱۴

۲۴

۲۳

۱۵

۶۸

۲۳

۱۶

۸۱

۲۳

۱۷

۸۳

۲۳

۱۸

۵

۲۵

۱۹

۲۶

۲۶

۲۰

۱۳۷

۲۶

۲۱

۱۸۴

۲۶

۲۲

۱۹۶

۲۶

۲۳

۳۸

۲۷

۲۴

۳۶

۲۸

۲۵

۴۳

۲۸

۲۶

۷۰

۲۸

۲۷

۳۳

۳۳

۲۸

۴۳

۳۵

۲۹

۱۷

۳۷

۳۰

۵۹

۳۷

۳۱

۷۱

۳۷

۳۲

۱۲۶

۳۷

۳۳

۱۶۸

۳۷

۳۴

۶

۴۳

۳۵

۸

۴۳

۳۶

۸

۴۴

۳۷

۳۵

۴۴

۳۸

۵۶

۴۴

۳۹

۱۷

۴۶

۴۰

۱۵

۵۰

۴۱

۲۵

۵۳

۴۲

۵۰

۵۳

۴۳

۵۶

۵۳

۴۴

۱۳

۵۶

۴۵

۳۹

۵۶

۴۶

۴۸

۵۶

۴۷

۴۹

۵۶

۴۸

۶۲

۵۶

۴۹

۳

۵۷

۵۰

۱۵

۶۸

۵۱

۱۶

۷۷

۵۲

۳۸

۷۷

۵۳

۲۵

۷۹

۵۴

۱۳

۸۳

۵۵

۱۸

۵۷

۵۶

۱۳

۹۲

۵۷

۴

۹۳

 

منتشرشده در قرآن
دوشنبه, 18 اسفند 1393 ساعت 16:48

فارسی کردن اعداد در Word 2013

 

فارسی کردن اعداد در Word 2013

برنامه  word  2013 را اجرا نمایید.
روی منوی آبی رنگ File کلیک کرده و سپس گزینه Option را بزنید.

 

در پنجره word Option در قسمت سمت راست Advanced را انتخاب کنید.

 

از منوی Numberal گزینه Hindi را انتخاب نمایید.

 


نکته:  اگر زبان ویندوز شما فارسی باشد می توانید گزینه Context را انتخاب نمایید. در این صورت در نوشتارهای  لاتین اعداد انگلیسی و در فارسی اعداد فارسی مشاهده خواهند شد.

منتشرشده در آموزش
دوشنبه, 18 اسفند 1393 ساعت 16:47

quran19

منتشرشده در قرآن
دوشنبه, 18 اسفند 1393 ساعت 16:21

یوزر وپسورد سه ماهه رایگان نود 32

 

 آخرین یوزرنیم و پسوردهای Update Nod32


یوزر و پسورد سه ماهه نود 32 تا 2014/08/30

*************************************************
Username: TRIAL-0113352219
Password: 64b86dh8h6

*************************************************

Username: TRIAL-0113352281

Password:s92kpmxpsc


*************************************************

Username:TRIAL-0113352366


Password:n688d5pxf2

*************************************************

Username:TRIAL-0113353802


Password:p3jp7rd4c4

*************************************************

Username:TRIAL-0113353854


Password:uu5ksd24ns

*************************************************

Username:TRIAL-0113350465


Password:puh6jcbcsd

*************************************************

Username:TRIAL-0113350525


Password:62ehutbeba


*************************************************


 

منتشرشده در آموزش
محقق ونویسنده: سیروس مجللی