تاریخ و زمان فعلی

چهارشنبه, ۱۷ جولای ۲۰۱۹
چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۱۴ ذیقعده ۱۴۴۰

تاریخ

چهارشنبه, 26 تیر 1398
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

الم در سوره ۷ كه با المص شروع ميشود ۵۷ بار دیده میشود

۳=۵۷:۱۹


رديف

آيه

سوره

۱

۱

۷

۲

۵

۷

۳

۶

۷

۴

۸

۷

۵

۱۵

۷

۶

۱۶

۷

۷

۱۹

۷

۸

۲۲

۷

۹

۳۱

۷

۱۰

۴۰

۷

۱۱

۴۱

۷

۱۲

۴۴

۷

۱۳

۴۷

۷

۱۴

۵۰

۷

۱۵

۵۴

۷

۱۶

۵۵

۷

۱۷

۵۶

۷

۱۸

۵۷

۷

۱۹

۵۷

۷

۲۰

۶۰

۷

۲۱

۶۱

۷

۲۲

۶۶

۷

۲۳

۶۷

۷

۲۴

۷۱

۷

۲۵

۷۵

۷

۲۶

۷۷

۷

۲۷

۸۰

۷

۲۸

۸۴

۷

۲۹

۸۵

۷

۳۰

۸۶

۷

۳۱

۸۸

۷

۳۲

۹۰

۷

۳۳

۱۰۳

۷

۳۴

۱۰۴

۷

۳۵

۱۰۹

۷

۳۶

۱۱۱

۷

۳۷

۱۱۴

۷

۳۸

۱۱۵

۷

۳۹

۱۲۱

۷

۴۰

۱۲۳

۷

۴۱

۱۲۷

۷

۴۲

۱۴۰

۷

۴۳

۱۴۲

۷

۴۴

۱۴۳

۷

۴۵

۱۴۸

۷

۴۶

۱۴۸

۷

۴۷

۱۵۰

۷

۴۸

۱۵۲

۷

۴۹

۱۵۷

۷

۵۰

۱۵۷

۷

۵۱

۱۵۷

۷

۵۲

۱۶۰

۷

۵۳

۱۶۱

۷

۵۴

۱۶۹

۷

۵۵

۱۷۰

۷

۵۶

۱۷۳

۷

۵۷

۱۷۸

۷

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷