امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 18 فروردين 1394 بازدید: 902

تبعون با هر پسوند وپیشوندی وسط آیات ۱۹ بار دیده می شود

دقت داشته باشید که متبعون دو بار آخر آیات ذکر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۶۲

۲

۲

۷

۳

۳

۳۱

۳

۴

۲۷

۴

۵

۱۱۶

۶

۶

۱۴۸

۶

۷

۱۵۷

۷

۸

۶۶

۱۰

۹

۴۷

۱۷

۱۰

۹۰

۲۰

۱۱

۱۰۸

۲۰

۱۲

۸

۲۵

۱۳

۵۰

۲۸

۱۴

۱۸

۳۹

۱۵

۳۸

۴۰

۱۶

۶۱

۴۳

۱۷

۱۵

۴۸

۱۸

۲۳

۵۳

۱۹

۲۸

۵۳

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی