تاریخ و زمان فعلی

یکشنبه, ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹
یکشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۷
یکشنبه, ۱۳ جمادی الاول ۱۴۴۰

تاریخ

یکشنبه, 30 دی 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

تبعون با هر پسوند وپیشوندی وسط آیات ۱۹ بار دیده می شود

دقت داشته باشید که متبعون دو بار آخر آیات ذکر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۲۶۲

۲

۲

۷

۳

۳

۳۱

۳

۴

۲۷

۴

۵

۱۱۶

۶

۶

۱۴۸

۶

۷

۱۵۷

۷

۸

۶۶

۱۰

۹

۴۷

۱۷

۱۰

۹۰

۲۰

۱۱

۱۰۸

۲۰

۱۲

۸

۲۵

۱۳

۵۰

۲۸

۱۴

۱۸

۳۹

۱۵

۳۸

۴۰

۱۶

۶۱

۴۳

۱۷

۱۵

۴۸

۱۸

۲۳

۵۳

۱۹

۲۸

۵۳

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir