امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: اشعار
نمایش از 22 فروردين 1394 بازدید: 1532

الحمدلله الذی

 

تولد:

 

اقرا باسم ربک الذی خلق

 

خلق الانسان من علق

 

شکر خدایی را که ما را از گل خشک شده آفرید

 

شکر خدایی را که ما را از خون بسته آفرید

 

شکر خدایی را که ما را از آب مهین آفرید

 

شکر خدایی را که ما را در جای امن قرار داد(رحم مادر)

 

شکر خدایی را که استخوانها بر پیکرمان نهاد

 

شکر خدایی را که پوست و گوشت بر استخوانها نهاد

 

شکر خدایی را که ما را مدتی معین در رحم مادر درون مایعی قرارداد در آب زنده ماندیم و از بند نافمان تغذیه کردیم و رشد کردیم

 

شکر خدایی را که از روح خود بر ما دمید

 

شکر خدایی را که درون ما فطرت نهاد

 

شکر خدایی را که در تک تک سلولهای بدن ما علم قرار داد

 

شکر خدایی را که از رگ گردن به ما نزدیکتر است

 

شکر خدایی را که نهان و آشکار را میداند

 

شکر خدایی را که به ما چشم داد تا ببینیم و بتوانیم رنگها را تشخیص دهیم

 

شکر خدایی را که به ما زبان داد تا سخن بگوییم و حس چشایی بخشید

 

شکر خدایی را که به ما دست و پا داد

 

شکر خدایی را که به ما قدرت شنوایی داد

 

شکر خدایی را که به ما حس لامسه بخشید

 

شکر خدایی را که قدرت شنوایی ما را بگونه ای تنظیم کرد که صداهای نا هنجار مثل حرکت زمین را نشنویم

 

شکر خدایی را که به ما بیننی داد تا نفس بکشیم و بوها را حس کنیم

 

شکر خدایی را که به ما دهان و دندان بخشید تا بخوریم وبیاشامیم

 

شکر خدایی را که در پیکرمان سیستمی قرار داد تا هر یک از اعضای بدن به وظیفه خود عمل کنند

 

شکر خدایی را که حس خندیدن و گریه کردن را در ما نهاد

 

شکر خدایی را که عاشق شدن را در وجود ما نهاد

 

شکر خدایی را که ما را در تصمیم گیری آزاد گذاشت

 

شکر خدایی را که بر ما رسولانی فرستاد تا روش زندگی کردن را بیاموزیم

 

شکر خدایی را که شب را برای استراحت و روز را برای کار کردن تنظیم کرد

 

شکر خدایی را که ما را روی زمین چنان سکنی داد که با وجود حرکت زمین هیچ لرزشی احساس نکنیم

 

شکر خدایی را که استخوانهای ما را چنان تعبیه نمود و انعطاف داد که برای هر کاری بتوانیم استفاده کنیم

 

شکر خدایی را که جاذبه را برای ساکن بودن ما قرار داد

 

شکر خدایی را که کوه ها را آفرید تا مانند میخی استوار زمین را نگاهدارد(جاذبه)

 

شکر خدایی را که از آسمان برما آب نازل کرد

 

شکر خدایی را که دریاها را آفرید

 

شکر خدایی را که چشمه ها را خلق کرد

 

شکر خدایی را که خشکی ها را آفرید

 

شکر خدایی را که آب شیرین و شور را در کنار هم قرار داد بدون انکه بهم بیامیزند

 

شکر خدایی را که برای انسان جفت قرار داد

 

شکر خدایی را که ظلم و ستم و بدی ها را بد شمرد

 

شکر خدایی را که نیکی و انفاق و عدالت را نیک شمرد

 

شکر خدایی را که برای نیکی ها جزای نیک و برای بدیها جزای بد خواهد داد

 

شکر خدایی را که جنگ را جزو بدیها قرار داد

 

شکر خدایی را که جنگیدن را تنها بخاطر دفاع از خودمان مقرر داشت

 

شکر خدایی را که کشتن یک انسان را به کشتن تمامی انسانهای روی زمین تشبیه کرد

 

شکر خدایی را که نجات دادن جان یک انسان را به نجات دادن تمامی انسانهای روی زمین تشبیه کرد

 

شکر خدایی را که حتی انسانهای بد را نیز بواسطه توبه می بخشد

 

شکر خدایی را که جانوران گوناگون را خلق کرد

 

شکر خدایی را که نباتات را آفرید

 

شکر خدایی را که برای ما انواع میوه ها را پدید آورد

 

شکر خدایی را که در ما امید قرار داد

 

شکر خدایی را که در ما محبت و دوست داشتن را نهاد

 

شکر خدایی را که ما را از پدر و مادر آفرید

 

مرگ:

 

شکر خدایی را که ما را از هیچ  آفرید وگام به گام تکامل داد تا جوان شویم وسپس به پیری رسیده آنگاه بمیریم و بسوی نور برویم

 

شکر خدایی را که بسویش باز خواهیم گشت.

 

انا لله و انا الیه راجعون

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی