تاریخ و زمان فعلی

چهارشنبه, ۱۷ جولای ۲۰۱۹
چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۱۴ ذیقعده ۱۴۴۰

تاریخ

چهارشنبه, 26 تیر 1398
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

ق در سوره ۵۰ كه با ق شروع ميشود ۵۷ بار(مضرب عدد نوزده)  ديده ميشود یعنی نصف سوره های قرآن

۳=۵۷:۱۹

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱

۵۰

۲

۱

۵۰

۳

۲

۵۰

۴

۴

۵۰

۵

۴

۵۰

۶

۵

۵۰

۷

۶

۵۰

۸

۷

۵۰

۹

۱۰

۵۰

۱۰

۱۱

۵۰

۱۱

۱۲

۵۰

۱۲

۱۲

۵۰

۱۳

۱۴

۵۰

۱۴

۱۴

۵۰

۱۵

۱۵

۵۰

۱۶

۱۵

۵۰

۱۷

۱۶

۵۰

۱۸

۱۶

۵۰

۱۹

۱۶

۵۰

۲۰

۱۷

۵۰

۲۱

۱۷

۵۰

۲۲

۱۷

۵۰

۲۳

۱۸

۵۰

۲۴

۱۸

۵۰

۲۵

۱۹

۵۰

۲۶

۲۱

۵۰

۲۷

۲۲

۵۰

۲۸

۲۳

۵۰

۲۹

۲۳

۵۰

۳۰

۲۴

۵۰

۳۱

۲۶

۵۰

۳۲

۲۷

۵۰

۳۳

۲۷

۵۰

۳۴

۲۸

۵۰

۳۵

۲۸

۵۰

۳۶

۲۸

۵۰

۳۷

۲۹

۵۰

۳۸

۳۰

۵۰

۳۹

۳۰

۵۰

۴۰

۳۱

۵۰

۴۱

۳۳

۵۰

۴۲

۳۶

۵۰

۴۳

۳۶

۵۰

۴۴

۳۶

۵۰

۴۵

۳۷

۵۰

۴۶

۳۷

۵۰

۴۷

۳۸

۵۰

۴۸

۳۸

۵۰

۴۹

۳۹

۵۰

۵۰

۳۹

۵۰

۵۱

۳۹

۵۰

۵۲

۴۱

۵۰

۵۳

۴۲

۵۰

۵۴

۴۴

۵۰

۵۵

۴۴

۵۰

۵۶

۴۵

۵۰

۵۷

۴۵

۵۰

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷