امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 07 خرداد 1398 بازدید: 212

أَيْنَ

نوزده بار ذکر شده

 

رديف

آیه 

سوره 

۱

115

2

۲

148

2

۳

112

3

۴

78

4

۵

22

6

۶

37

7

۷

27

16

۸

76

16

۹

31

19

۱۰

92

26

۱۱

62

28

۱۲

74

28

۱۳

61

33

۱۴

73

40

۱۵

47

41

۱۶

4

57

۱۷

7

58

۱۸

10

75

۱۹

26

81

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی