امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مقایسه

میدانید که قرآن مجید دارای ۱۱۴ سوره میباشد و اولین آیه شماره ۱۱۴ در سوره بقره

 آیه زیر میباشد

 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

میخواهیم ببینیم که این آیه چند حرف دارد

و م ن ا ظ ل م م م ن م ن ع م س ا ج د ا ل ل ه ا ن ي ذ ك ر ف ي ه ا ا س م ه وس ع ي ف ي خ ر ا ب ه ا ا و ل ا ي ك م ا ك ا ن ل ه م ا ن ي د خ ل و ه ا ا ل ا خ ا ي ف ي ن ل ه م ف ي ا ل د ن ي ا خ ز ي و ل ه م ف ي ا ل ا خ ر ه ع ذ ا ب ع ظ ي م

با کمال نا باوری مشاهده میکنیم که دارای ۱۱۴ حرف میباشد که نشانگر

۱۱۴ سوره قرآن میباشد و مضربی است ازنوزده

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir