امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

تعداد الله  در كل قران بدون بسم الله الرحمن الرحيم اول ايات=۲۵۵۵

عجیب است بدانيد كه جمع سوره هايي كه كلمه الله در أن سوره ها آمده=۲۵۵۵ ميباشد

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir