امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 23 خرداد 1394 بازدید: 886

حَرَّمَ  +محرم= حرام کرد ۲۱ بار ذکر شده که در نوزده آیه دیده می شود

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۷۳

۲

۲

۲۷۵

۲

۳

۹۳

۳

۴

۲۶

۵

۵

۷۲

۵

۶

۱۱۹

۶

۷

۱۴۳

۶

۸

۱۴۴

۶

۹

۱۵۰

۶

۱۰

۱۵۱-۱۵۱

۶

۱۱

۳۲

۷

۱۲

۳۳

۷

۱۳

۵۰

۷

۱۴

۲۹

۹

۱۵

۳۷-۳۷

۹

۱۶

۱۱۵

۱۶

۱۷

۳۳

۱۷

۱۸

۶۸

۲۵

۱۹

۹۱

۲۷

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی