امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 05 فروردين 1396 بازدید: 1118

رمز قرآن کریم بر کف دستان نقش بسته
اگر به کف دستان خود دقت کنید بر کف دست راست عدد ۱۸ و دست چپ عدد ۸۱ نقش بسته که اگر دوعدد را جمع کنیم حاصل ۹۹ میشود حال اگر دو عدد را دنبال هم بنویسیم و بر عدد ۹۹ تقسیم کنیم عدد ۱۹ بدست می آید
۱۸+۸۱=۹۹
۱۸۸۱:۹۹=۱۹
۹×۹=۸۱
۹+۹=۱۸

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی