امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 13 تیر 1397 بازدید: 720

له الحمد 5 بار و در 5 آیه از قرآن و در 5 سوره از قرآن مبین ذکر شده

همانگونه که در جدول زیر می بینید از 20 رقم تشکیل شده که 8 رقم را آیات و

12 رقم را سوره ها تشکیل داده اند

اگر توانستید ۲۰ رقم را بصورت عدد ۸رقمی و ۱۲ رقمی طوری کنار

 

هم قرار دهید که مانند جدول زیر بصورت عمودی و از ۶ طرف بر 66

 

که ابجد الله است و از دو طرف بر 19 که رمز اصلی قرآن است

تقسيم شود(البته بصورت هوشمندانه)بصورت

 

اتفاقي پيشكش چون محال است. تازه در نوشتن متن و شماره گذاري آنها

 

محال  است كه به چنين نظمي برسيم 

 

له الحمد

 

ايات

سوره ها

70

28

18

30

1

34

36

45

1

64

 

4288400854751695=283034456413611870:66

 

10633539588338554=701813612830344564:66

 

10633539643111258=701813616445343028:66

 

559659981216382=10633539643111258:19

 

2062404643111258=136118706445343028:66

 

2062404588338554=136118702830344564:66

 

9765671254751695=644534302813611870:66

 

33922858045799019=644534302870181361:19

 

 

واین است يكي ازهزاران اعجاز قرآن مبین

 

و این است تفاوت آخرین کتاب الهی با اولین کتابهای الهی

 

واین است آن راز بزرگ

 

و این است سخن خداوند که میفرماید اگر توانستید مانند آن را بیاورید

 

و این است اعتقاد راسخ به خداوند قادر و توانا

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی