امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مبين در آخر أيات 106 بار ذکر شده که پس از کسر آن 19 بار مبین بصورت مبینا-مبینات-مبینه دیده میشود

 

رديف

آيه

سوره

۱

19

4

۲

20

4

۳

50

4

۴

91

4

۵

101

4

۶

112

4

۷

119

4

۸

144

4

۹

153

4

۱۰

174

4

۱۱

53

17

۱۲

34

24

۱۳

46

24

۱۴

30

33

۱۵

36

33

۱۶

58

33

۱۷

1

48

۱۸

1

65

۱۹

11

65

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷