تاریخ و زمان فعلی

پنجشنبه, ۱۸ جولای ۲۰۱۹
پنجشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸
پنجشنبه, ۱۵ ذیقعده ۱۴۴۰

تاریخ

پنجشنبه, 27 تیر 1398
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

سوره ۵۰ با ق والقران شروع ميشود كه از اول قرآن تا اول اين سوره تعداد ۳۸القران مشاهده ميشود.توجه داشته باشيد كه در كل كتاب ۵۰القران ديده ميشود به همین دلیل سوره ۵۰ با ق والقرآن آغاز شده است

۳۸ =۱۹×۲

رديف

آیه

سوره

۱

۱۸۵

۲

۲

۸۲

۴

۳

۱۰۱

۵

۴

۱۹

۶

۵

۲۰۴

۷

۶

۱۱۱

۹

۷

۳۷

۱۰

۸

۳

۱۲

۹

۸۷

۱۵

۱۰

۹۱

۱۵

۱۱

۹۸

۱۶

۱۲

۹

۱۷

۱۳

۴۱

۱۷

۱۴

۴۵

۱۷

۱۵

۴۶

۱۷

۱۶

۶۰

۱۷

۱۷

۸۲

۱۷

۱۸

۸۸

۱۷

۱۹

۸۹

۱۷

۲۰

۵۴

۱۸

۲۱

۲

۲۰

۲۲

۱۱۴

۲۰

۲۳

۳۰

۲۵

۲۴

۳۲

۲۵

۲۵

۱

۲۷

۲۶

۶

۲۷

۲۷

۷۶

۲۷

۲۸

۹۲

۲۷

۲۹

۸۵

۲۸

۳۰

۵۸

۳۰

۳۱

۳۱

۳۴

۳۲

۲

۳۶

۳۳

۱

۳۸

۳۴

۲۷

۳۹

۳۵

۲۶

۴۱

۳۶

۳۱

۴۳

۳۷

۲۹

۴۶

۳۸

۲۴

۴۷

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷