تاریخ و زمان فعلی

یکشنبه, ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹
یکشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۷
یکشنبه, ۱۳ جمادی الاول ۱۴۴۰

تاریخ

یکشنبه, 30 دی 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 كسب۶۲بار در ۲۴ سوره ودر ۵۷ آيه ذکر شده

۳۸=۲۴ -۶۲

یعنی هم ۳۸ بار در آیات تکرار شده و هم اینکه در ۵۷ آیه دیده میشود که هم ۳۸ و هم ۵۷ مضارب ۱۹ هستند

 

رديف

آيه

سوره

۱

۷۹

۲

۲

۸۱

۲

۳

۱۳۴-۱۳۴

۲

۴

۱۴۱-۱۴۱

۲

۵

۲۰۲

۲

۶

۲۲۵

۲

۷

۲۶۴

۲

۸

۲۶۷

۲

۹

۲۸۱

۲

۱۰

۲۸۶

۲

۱۱

۲۵

۳

۱۲

۱۵۵

۳

۱۳

۱۶۱

۳

۱۴

۸۸

۴

۱۵

۱۱۱-۱۱۱

۴

۱۶

۱۱۲

۴

۱۷

۳۸

۵

۱۸

۳

۶

۱۹

۷۰-۷۰

۶

۲۰

۱۲۰

۶

۲۱

۱۲۹

۶

۲۲

۱۵۸

۶

۲۳

۱۶۴

۶

۲۴

۳۹

۷

۲۵

۹۶

۷

۲۶

۸۲

۹

۲۷

۹۵

۹

۲۸

۸

۱۰

۲۹

۲۷

۱۰

۳۰

۵۲

۱۰

۳۱

۳۳

۱۳

۳۲

۴۲

۱۳

۳۳

۱۸

۱۴

۳۴

۵۱

۱۴

۳۵

۸۴

۱۵

۳۶

۵۸

۱۸

۳۷

۴۱

۳۰

۳۸

۳۴

۳۱

۳۹

۴۵

۳۵

۴۰

۶۵

۳۶

۴۱

۲۴

۳۹

۴۲

۴۸

۳۹

۴۳

۵۰

۳۹

۴۴

۵۱-۵۱

۳۹

۴۵

۱۷

۴۰

۴۶

۸۲

۴۰

۴۷

۱۷

۴۱

۴۸

۲۲

۴۲

۴۹

۳۰

۴۲

۵۰

۳۴

۴۲

۵۱

۱۰

۴۵

۵۲

۱۴

۴۵

۵۳

۲۲

۴۵

۵۴

۲۱

۵۲

۵۵

۳۸

۷۴

۵۶

۱۴

۸۳

۵۷

۲

۱۱۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir