تاریخ و زمان فعلی

دوشنبه, ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸
دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷
دوشنبه, ۱۰ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

دوشنبه, 28 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 كسب۶۲بار در ۲۴ سوره ودر ۵۷ آيه ذکر شده

۳۸=۲۴ -۶۲

یعنی هم ۳۸ بار در آیات تکرار شده و هم اینکه در ۵۷ آیه دیده میشود که هم ۳۸ و هم ۵۷ مضارب ۱۹ هستند

 

رديف

آيه

سوره

۱

۷۹

۲

۲

۸۱

۲

۳

۱۳۴-۱۳۴

۲

۴

۱۴۱-۱۴۱

۲

۵

۲۰۲

۲

۶

۲۲۵

۲

۷

۲۶۴

۲

۸

۲۶۷

۲

۹

۲۸۱

۲

۱۰

۲۸۶

۲

۱۱

۲۵

۳

۱۲

۱۵۵

۳

۱۳

۱۶۱

۳

۱۴

۸۸

۴

۱۵

۱۱۱-۱۱۱

۴

۱۶

۱۱۲

۴

۱۷

۳۸

۵

۱۸

۳

۶

۱۹

۷۰-۷۰

۶

۲۰

۱۲۰

۶

۲۱

۱۲۹

۶

۲۲

۱۵۸

۶

۲۳

۱۶۴

۶

۲۴

۳۹

۷

۲۵

۹۶

۷

۲۶

۸۲

۹

۲۷

۹۵

۹

۲۸

۸

۱۰

۲۹

۲۷

۱۰

۳۰

۵۲

۱۰

۳۱

۳۳

۱۳

۳۲

۴۲

۱۳

۳۳

۱۸

۱۴

۳۴

۵۱

۱۴

۳۵

۸۴

۱۵

۳۶

۵۸

۱۸

۳۷

۴۱

۳۰

۳۸

۳۴

۳۱

۳۹

۴۵

۳۵

۴۰

۶۵

۳۶

۴۱

۲۴

۳۹

۴۲

۴۸

۳۹

۴۳

۵۰

۳۹

۴۴

۵۱-۵۱

۳۹

۴۵

۱۷

۴۰

۴۶

۸۲

۴۰

۴۷

۱۷

۴۱

۴۸

۲۲

۴۲

۴۹

۳۰

۴۲

۵۰

۳۴

۴۲

۵۱

۱۰

۴۵

۵۲

۱۴

۴۵

۵۳

۲۲

۴۵

۵۴

۲۱

۵۲

۵۵

۳۸

۷۴

۵۶

۱۴

۸۳

۵۷

۲

۱۱۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir