تاریخ و زمان فعلی

دوشنبه, ۲۲ جولای ۲۰۱۹
دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸
دوشنبه, ۱۹ ذیقعده ۱۴۴۰

تاریخ

دوشنبه, 31 تیر 1398
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 كسب۶۲بار در ۲۴ سوره ودر ۵۷ آيه ذکر شده

۳۸=۲۴ -۶۲

یعنی هم ۳۸ بار در آیات تکرار شده و هم اینکه در ۵۷ آیه دیده میشود که هم ۳۸ و هم ۵۷ مضارب ۱۹ هستند

 

رديف

آيه

سوره

۱

۷۹

۲

۲

۸۱

۲

۳

۱۳۴-۱۳۴

۲

۴

۱۴۱-۱۴۱

۲

۵

۲۰۲

۲

۶

۲۲۵

۲

۷

۲۶۴

۲

۸

۲۶۷

۲

۹

۲۸۱

۲

۱۰

۲۸۶

۲

۱۱

۲۵

۳

۱۲

۱۵۵

۳

۱۳

۱۶۱

۳

۱۴

۸۸

۴

۱۵

۱۱۱-۱۱۱

۴

۱۶

۱۱۲

۴

۱۷

۳۸

۵

۱۸

۳

۶

۱۹

۷۰-۷۰

۶

۲۰

۱۲۰

۶

۲۱

۱۲۹

۶

۲۲

۱۵۸

۶

۲۳

۱۶۴

۶

۲۴

۳۹

۷

۲۵

۹۶

۷

۲۶

۸۲

۹

۲۷

۹۵

۹

۲۸

۸

۱۰

۲۹

۲۷

۱۰

۳۰

۵۲

۱۰

۳۱

۳۳

۱۳

۳۲

۴۲

۱۳

۳۳

۱۸

۱۴

۳۴

۵۱

۱۴

۳۵

۸۴

۱۵

۳۶

۵۸

۱۸

۳۷

۴۱

۳۰

۳۸

۳۴

۳۱

۳۹

۴۵

۳۵

۴۰

۶۵

۳۶

۴۱

۲۴

۳۹

۴۲

۴۸

۳۹

۴۳

۵۰

۳۹

۴۴

۵۱-۵۱

۳۹

۴۵

۱۷

۴۰

۴۶

۸۲

۴۰

۴۷

۱۷

۴۱

۴۸

۲۲

۴۲

۴۹

۳۰

۴۲

۵۰

۳۴

۴۲

۵۱

۱۰

۴۵

۵۲

۱۴

۴۵

۵۳

۲۲

۴۵

۵۴

۲۱

۵۲

۵۵

۳۸

۷۴

۵۶

۱۴

۸۳

۵۷

۲

۱۱۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷