☂حاضرین☂

ما 76 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تاریخ و زمان فعلی

شنبه, ۲۰ جولای ۲۰۱۹
شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸
شنبه, ۱۷ ذیقعده ۱۴۴۰

تاریخ

جمعه, 28 تیر 1398
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 انزل در کل ۱۸۳ بار در ۵۰ سوره

يعني ىر سوره هايي كه آيات آنها با رنگ آبی مشخص شده اند ۱۳۳ بار تکرار شده اند

۱۳۳  =(۱۹×۷)

 

رديف

آيه

سوره

۱

۴-۴-۲۲-۴۱-۵۷-۵۹-۹۰-۹۱-۹۱-۹۹-۱۰۲-۱۳۶-۱۳۶-۱۵۹-۱۶۴-۱۷۰-۱۷۴-۱۸۵-۲۱۳-۲۳۱-۲۸۵

۲

۲

۳-۴-۷-۵۳-۶۵-۷۲-۸۴-۸۴-۱۵۴-۱۹۹-۱۹۹

۳

۳

۶۰-۶۰-۶۱-۱۰۵-۱۱۳-۱۳۶-۱۶۲-۱۶۲-۱۶۶-۱۶۶-۱۷۴

۴

۴

۴۴-۴۴-۴۵-۴۷-۴۷-۴۸-۴۸-۴۹-۴۹-۵۹-۵۹-۶۴-۶۶-۶۷-۶۸-۶۸-۸۱-۸۳-۱۰۴-۱۱۴

۵

۵

۸-۸-۹۱-۹۱-۹۲-۹۳-۹۳-۹۹-۱۱۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷

۶

۶

۲-۳-۲۶-۵۷-۱۵۷-۱۶۰

۷

۷

۴۱

۸

۸

۲۶-۲۶-۴۰-۸۶-۹۷-۱۲۴-۱۲۷

۹

۹

۲۰-۲۴-۵۹-۹۴

۱۰

۱۰

۱۲-۱۴

۱۱

۱۱

۲-۴۰

۱۲

۱۲

۱-۷-۱۷-۱۹-۲۷-۳۶-۳۷

۱۳

۱۳

۱-۳۲

۱۴

۱۴

۲۲-۹۰

۱۵

۱۵

۱۰-۲۴-۳۰-۴۴-۶۴-۶۵

۱۶

۱۶

۱۰۲-۱۰۵

۱۷

۱۷

۱-۴۵

۱۸

۱۸

۲-۵۳-۱۱۳

۲۰

۱۹

۱۰-۵۰

۲۱

۲۰

۵-۱۶-۶۳

۲۲

۲۱

۱۸-۲۴-۲۹

۲۳

۲۲

۱-۱-۳۴-۴۶

۲۴

۲۳

۶-۷-۲۱-۴۸

۲۵

۲۴

۶۰

۲۷

۲۵

۲۴-۸۷

۲۸

۲۶

۴۶-۴۶-۴۷-۵۰-۵۱

۲۹

۲۷

۳۵

۳۰

۲۸

۱۰-۲۱

۳۱

۲۹

۲۶

۳۳

۳۰

۶

۳۴

۳۱

۲۷

۳۵

۳۲

۱۵-۲۸

۳۶

۳۳

۸-۲۹

۳۸

۳۴

۲-۶-۲۱-۴۱-۵۵

۳۹

۳۵

۱۴-۳۹

۴۱

۳۶

۱۵-۱۷

۴۲

۳۷

۳

۴۴

۳۸

۵

۴۵

۳۹

۳۰

۴۶

۴۰

۹-۲۰

۴۷

۴۱

۴-۱۸-۲۶

۴۸

۴۲

۲۳

۵۳

۴۳

۶۹

۵۶

۴۴

۲۵-۲۵

۵۷

۴۵

۵

۵۸

۴۶

۲۱

۵۹

۴۷

۸

۶۴

۴۸

۵-۱۰

۶۵

۴۹

۱۴

۷۸

۵۰

۱

۹۷

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ملک السماوات والارض

کلمه: ملک السماوات والارض

نوزده  بار در قرآن کریم  ذکر شده

ادامه مطلب

 

 

السماوات

باور کردنی نیست اگر بگویم کلمه:

السماوات در ۵۷ سوره دیده میشود

ادامه مطلب

لا اله

تعجب آور است اگر بدانید

كلمه لا اله ۳۸ بار ذكر شده (۱۹*۲)

ادامه مطلب

لا اله الا هو

 آیا باور میکنید که:

 لا اله الا هو

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

ناس

آیا میدانید:

کلمه ناس ۵۷ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

حافظ

کلمه حافظ

نوزده بار در قرآن مبـــین ذکر شده

ادامه مطلب

مقام

 آیا باور میکنید که کلمه :مقام

توزده بار در قرآن ذکر شده

 ادامه مطلب

آیات الله

آیا باور میکنید کلمه: آیات الله

بدون پسوند و پيشوند ۱۹ بار آمده

ادامه مطلب

الناس

آیا باور میکنید که :

کلمه الناس ۱۹۰ بار در قرآن مبین آمده

ادامه مطلب

یعلمون آخر آیات

آیا میدانید کلمه: یعلمون در آخر

آیات نوزده  بار  ذکر شده

 ادامه مطلب

مولا

 آیا باور میکنید که کلمه :  مولا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

الا الله

حیرت آور است اگر بدانید کلمه:

الا الله  نوزده بار در کل  ذكر شده

ادامه مطلب

اذا قیل

کلمه اذا قیل

نوزده بار در قرآن کریم ذکر شده

ادامه مطلب

صد عن سبیل الله

حیرت آور است اگر بگویم کلمه

صد عن سبیل الله

نوزده بار در قرآن مجیـــــد ذکر شده

ادامه مطلب

 

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷

تجری من تحتها الانهار خالدین

آیا باور میکنید که کلمه :

تجری من تحتها الانهار خالدین فیها

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

سماوات

آیا باور می کنید که کلمه:

سماوات ۱۹۰ بار در قرآن مبین ذکر شده

ادامه مطلب

 

السماوات والارض

 آیا باور میکنید که کلمه:السماوات والارض

۱۳۳=۷×۱۹ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

فی الحیاة الدنیا

 آیا باور میکنید که :

  فی الحیاة الدنیا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

بایاتنا

آیا میتوانید تصور کنید که کلمه:باياتنا

۳=۵۷:۱۹ باردر کل قرآن مجید ذكر شده

ادامه مطلب

تشکرون

کلمه تشکرون

نوزده بار در قرآن مجــــید ذکر شده

ادامه مطلب