امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 08 ارديبهشت 1394 بازدید: 1474

قوم ال آخر آیات شامل :

قوم الظالمین – قوم الکافرین- قوم الفاسقین-قوم المجرمين-قوم الضالین-قوم المفسدین

در نوزده سوره دیده میشوند

رديف

آيه

سوره

۱

۲۸۶-۲۵۰-۲۵۸-۲۶۴

۲

۲

۸۶-۱۴۷

۳

۳

۲۵-۲۶-۵۱-۶۷-۶۸-۸۴-۱۰۸

۵

۴

۴۷-۶۸-۷۷-۱۴۴-۱۴۷

۶

۵

۴۷-۹۹-۱۵۰

۷

۶

۱۹-۲۴-۳۷-۸۰-۹۶-۱۰۹

۹

۷

۱۳-۸۵-۸۶

۱۰

۸

۴۴

۱۱

۹

۸۷-۱۱۰

۱۲

۱۰

۱۰۷

۱۶

۱۱

۲۸-۴۱-۹۴

۲۳

۱۲

۱۰

۲۶

۱۳

۲۱-۲۵-۵۰

۲۸

۱۴

۳۰

۲۹

۱۵

۱۰-۲۵-۳۵

۴۶

۱۶

۵-۷

۶۱

۱۷

۵

۶۲

۱۸

۶

۶۳

۱۹

۱۱

۶۶

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی