☂حاضرین☂

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تاریخ و زمان فعلی

شنبه, ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸
شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷
شنبه, ۰۸ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

شنبه, 26 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

من بعد

۱۳۳ بار ذکر شده که مضربی از ۱۹ میباشد

۷=۱۳۳:۱۹

رديف

آيه

سوره

۱

۲۷

۲

۲

۵۱

۲

۳

۵۲

۲

۴

۵۶

۲

۵

۶۴

۲

۶

۷۴

۲

۷

۷۵

۲

۸

۸۷

۲

۹

۹۲

۲

۱۰

۱۰۹

۲

۱۱

۱۰۹

۲

۱۲

۱۳۳

۲

۱۳

۱۴۵

۲

۱۴

۱۵۹

۲

۱۵

۲۰۹

۲

۱۶

۲۱۱

۲

۱۷

۲۱۳

۲

۱۸

۲۳۰

۲

۱۹

۲۴۶

۲

۲۰

۲۵۳

۲

۲۱

۲۵۳

۲

۲۲

۱۹

۳

۲۳

۶۱

۳

۲۴

۶۵

۳

۲۵

۸۹

۳

۲۶

۹۴

۳

۲۷

۱۰۵

۳

۲۸

۱۵۲

۳

۲۹

۱۵۴

۳

۳۰

۱۶۰

۳

۳۱

۱۷۲

۳

۳۲

۱۱

۴

۳۳

۱۲

۴

۳۴

۱۲

۴

۳۵

۱۲

۴

۳۶

۲۴

۴

۳۷

۱۱۵

۴

۳۸

۱۵۳

۴

۳۹

۱۶۳

۴

۴۰

۳۹

۵

۴۱

۴۱

۵

۴۲

۴۴

۵

۴۳

۱۰۶

۵

۴۴

۶

۶

۴۵

۵۴

۶

۴۶

۱۳۳

۶

۴۷

۶۹

۷

۴۸

۷۴

۷

۴۹

۱۰۰

۷

۵۰

۱۰۳

۷

۵۱

۱۲۹

۷

۵۲

۱۴۸

۷

۵۳

۱۵۰

 

۵۴

۱۵۳

۷

۵۵

۱۵۳

۷

۵۶

۱۶۹

۷

۵۷

۱۷۳

۷

۵۸

۷۵

۸

۵۹

۱۲

۹

۶۰

۲۷

۹

۶۱

۱۱۳

۹

۶۲

۱۱۷

۹

۶۳

۳

۱۰

۶۴

۱۴

۱۰

۶۵

۲۱

۱۰

۶۶

۷۴

۱۰

۶۷

۷۵

۱۰

۶۸

۷

۱۱

۶۹

۹

۱۲

۷۰

۳۵

۱۲

۷۱

۴۸

۱۲

۷۲

۴۹

۱۲

۷۳

۱۰۰

۱۲

۷۴

۲۵

۱۳

۷۵

۹

۱۴

۷۶

۱۴

۱۴

۷۷

۴۱

۱۶

۷۸

۹۲

۱۶

۷۹

۱۰۶

۱۶

۸۰

۱۱۰

۱۶

۸۱

۱۱۰

۱۶

۸۲

۱۱۹

۱۶

۸۳

۱۱۹

۱۶

۸۴

۱۷

۱۷

۸۵

۱۰۴

۱۷

۸۶

۵۹

۱۹

۸۷

۸۵

۲۰

۸۸

۱۰۵

۲۱

۸۹

۵

۲۲

۹۰

۳۱

۲۳

۹۱

۴۲

۲۳

۹۲

۵

۲۴

۹۳

۳۳

۲۴

۹۴

۴۷

۲۴

۹۵

۵۵

۲۴

۹۶

۵۸

۲۴

۹۷

۲۲۷

۲۶

۹۸

۴۳

۲۸

۹۹

۵۸

۲۸

۱۰۰

۶۳

۲۹

۱۰۱

۳

۳۰

۱۰۲

۴

۳۰

۱۰۳

۵۱

۳۰

۱۰۴

۵۴

۳۰

۱۰۵

۵۴

۳۰

۱۰۶

۲۷

۳۱

۱۰۷

۵۲

۳۳

۱۰۸

۵۳

۳۳

۱۰۹

۲

۳۵

۱۱۰

۴۱

۳۵

۱۱۱

۲۸

۳۶

۱۱۲

۳۵

۳۸

۱۱۳

۶

۳۹

۱۱۴

۵

۴۰

۱۱۵

۳۱

۴۰

۱۱۶

۳۴

۴۰

۱۱۷

۵۰

۴۱

۱۱۸

۱۴

۴۲

۱۱۹

۱۴

۴۲

۱۲۰

۱۶

۴۲

۱۲۱

۲۸

۴۲

۱۲۲

۴۴

۴۲

۱۲۳

۱۷

۴۵

۱۲۴

۲۳

۴۵

۱۲۵

۳۰

۴۶

۱۲۶

۲۵

۴۷

۱۲۷

۳۲

۴۷

۱۲۸

۲۴

۴۸

۱۲۹

۲۶

۵۳

۱۳۰

۱۰

۵۷

۱۳۱

۱۰

۵۹

۱۳۲

۶

۶۱

۱۳۳

۴

۹۸

    

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ملک السماوات والارض

کلمه: ملک السماوات والارض

نوزده  بار در قرآن کریم  ذکر شده

ادامه مطلب

 

 

السماوات

باور کردنی نیست اگر بگویم کلمه:

السماوات در ۵۷ سوره دیده میشود

ادامه مطلب

لا اله

تعجب آور است اگر بدانید

كلمه لا اله ۳۸ بار ذكر شده (۱۹*۲)

ادامه مطلب

لا اله الا هو

 آیا باور میکنید که:

 لا اله الا هو

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

ناس

آیا میدانید:

کلمه ناس ۵۷ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

حافظ

کلمه حافظ

نوزده بار در قرآن مبـــین ذکر شده

ادامه مطلب

مقام

 آیا باور میکنید که کلمه :مقام

توزده بار در قرآن ذکر شده

 ادامه مطلب

آیات الله

آیا باور میکنید کلمه: آیات الله

بدون پسوند و پيشوند ۱۹ بار آمده

ادامه مطلب

الناس

آیا باور میکنید که :

کلمه الناس ۱۹۰ بار در قرآن مبین آمده

ادامه مطلب

یعلمون آخر آیات

آیا میدانید کلمه: یعلمون در آخر

آیات نوزده  بار  ذکر شده

 ادامه مطلب

مولا

 آیا باور میکنید که کلمه :  مولا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

الا الله

حیرت آور است اگر بدانید کلمه:

الا الله  نوزده بار در کل  ذكر شده

ادامه مطلب

اذا قیل

کلمه اذا قیل

نوزده بار در قرآن کریم ذکر شده

ادامه مطلب

صد عن سبیل الله

حیرت آور است اگر بگویم کلمه

صد عن سبیل الله

نوزده بار در قرآن مجیـــــد ذکر شده

ادامه مطلب

 

تجری من تحتها الانهار خالدین

آیا باور میکنید که کلمه :

تجری من تحتها الانهار خالدین فیها

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

سماوات

آیا باور می کنید که کلمه:

سماوات ۱۹۰ بار در قرآن مبین ذکر شده

ادامه مطلب

 

السماوات والارض

 آیا باور میکنید که کلمه:السماوات والارض

۱۳۳=۷×۱۹ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

فی الحیاة الدنیا

 آیا باور میکنید که :

  فی الحیاة الدنیا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

بایاتنا

آیا میتوانید تصور کنید که کلمه:باياتنا

۳=۵۷:۱۹ باردر کل قرآن مجید ذكر شده

ادامه مطلب

ابصار

کلمه ابصار

سی وهشت بار (۲×۱۹) در قرآن مجــــید ذکر شده

ادامه مطلب

تشکرون

کلمه تشکرون

نوزده بار در قرآن مجــــید ذکر شده

ادامه مطلب